Blok V. V čem je moje budoucnost? (Ujasňování vlastního profesního směřování)

Cíl

ujasnit si co chci v životě dělat a jak toho mohu dosáhnout.

Očekávané výstupy:
  • žáci si dokážou utvořit konkrétnější představu o směru svého dalšího vzdělávání

  • žáci se učí přemýšlet o různých alternativách dalšího studia v souladu s aktuálními požadavky trhu práce

  • žáci chápou nutnost celoživotního vzdělávání

 
Výběr aktivit

Oddíl 1. Stojím na rozcestí. Kudy dál? (Představy o dalším vzdělávání)

Oddíl 2. Už vím čím bych chtěl/a být (Představy o budoucí profesi)

 
Dále také viz

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v