Co vyčteme ze známek?

Motivační úvod

Krátká úvodní diskuze: Jste spokojeni se svými školními známkami? S jakými ano a s jakými ne? Myslíte si, že známkování má smysl? K čemu vám mohou známky pomoci? Co by se dalo o člověku usoudit z jeho vysvědčení? Myslíte si, že školní známky nějak souvisejí s vašimi schopnostmi? Jak? Zkuste se zamyslet nad tím, které vaše schopnosti se odrážejí v předmětech, v nichž jste úspěšní.

Popis aktivity

Žáci utvoří dvojice. Každé dvojici dá učitel 2 obálky se dvěma sadami kartiček. V jedné obálce budou kartičky s názvy různých školních předmětů, ve druhé obálce kartičky se schopnostmi a studijními předpoklady souvisejícími s danými školními předměty.
Úkolem dvojic bude utvořit z kartiček správné páry. Návrhy kartiček viz pomůcky níže
Po ukončení činnosti dvojic se utvoří čtveřice. Ty budou mít za úkol prodiskutovat své návrhy a udělat ze dvou verzí seznamů verzi jednu - společnou. Totéž proběhne ještě ve skupinkách po osmi (vždy 2 čtveřice dohromady). Na závěr proběhne diskuze v celé třídě a utvoří se konečný jeden seznam. Ten se následně bude porovnávat se správnými výsledky.

Závěry, reflexe

Možné otázky pro reflexi: Podařilo se vám správně přiřadit schopnosti ke školním předmětům? Jak se vám ve spolupracovalo? Ve které fázi aktivity bylo nejtěžší se dohodnout? Shodli jste se ve skupinkách na stejném řešení? Kdo měl jiný názor? Jak jste s tímto názorem naložili? Dozvěděli jste se o sobě něco nového? Podívejte se na kartičky schopností – které z nich byste přiřadili k vlastní osobnosti? Souhlasí vybrané schopnosti s vaším prospěchem z korespondujících předmětů?

Pomůcky

Do každé dvojice:

 • 2 obálky s kartičkami: (originální předloha viz publikace A.Mezery – „Pro jaké povolání se hodím?“, Computerpress, Brno 2008, s. 54):

  • 1) Školní předměty

  • 2) Mám-li z toho předmětu dobrou známku, znamená to tyto schopnosti

 • 1) Školní předměty:

  • A) český jazyk

  • B) cizí jazyky

  • C) matematika – aritmetika

  • D) matematika – algebra

  • E) matematika – geometrie

  • F) fyzika

  • G) Chemie

  • H) dějepis

  • I) zeměpis

  • J) přírodopis, biologie

  • K) výtvarná výchova

  • L) hudební výchova

  • M) pracovní výchova

  • N) tělesná výchova

  • O) občanská výchova

 • 2) Mám-li z toho předmětu dobrou známku, znamená (může to znamenat) to tyto schopnosti:

  • 1. jazykové nadání, slovně logické myšlení, dobrá slovní zásoba, cit pro jazyk a literaturu, dobré logické myšlení

  • 2. jazykový cit a nadání pro cizí jazyky, slovně logické myšlení a jazyková paměť, dobrá slovní zásoba

  • 3. dobrá úroveň konkrétního a abstraktního myšlení, paměť pro čísla a symboly

  • 4. schopnost logického a abstraktního myšlení a vytváření algoritmů

  • 5. plošná a prostorová představivost, schopnost analytického a syntetického myšlení

  • 6. schopnost teoretického a technického myšlení

  • 7. schopnost logického myšlení při práci se slovními symboly, schopnost teoretického myšlení

  • 8. paměť pro data, děje a souvislosti, schopnost časoprostorového myšlení

  • 9. paměť,.schopnost konkrétního (názorného) myšlení a představivost

  • 10. představivost a paměť, schopnost konkrétního myšlení, smysl pro pozorování a srovnávání

  • 11. výtvarný cit, pohybová zručnost, smysl pro tvary a barvy, výtvarné a estetické schopnosti

  • 12. smysl pro rytmus, hudební a estetické schopnosti a dovednosti

  • 13. technické myšlení praktického typu, manuální schopnosti a dovednosti

  • 14. pohybové schopnosti a dovednosti, síla, vytrvalost, rychlost, smysl pro týmovou spolupráci

  • 15. společenskovědní orientace a přehled

 
Časová dotace

35 minut

Zdroj

Mezera, A.: Pro jaké povolání se hodím?

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v