Referáty na téma moje budoucí povolání

Motivační úvod

Diskutovali jste někdy se svými spolužáky, jaké mají plány pro svoji budoucnost? Taková výměna názorů může být někdy inspirující i pro vaše budoucí plány. Abyste se mohli takto vzájemně inspirovat a zároveň si ujasnili své vlastní plány, pokuste se pro své spolužáky připravit poutavý referát o vašem budoucím povolání. Vyberte si jednu z možností, kterou zvažujete a pokuste se ji konkretizovat. (učitel může aktivitu zadat jako domácí úkol nebo může příprava referátů probíhat v rámci vyučovací hodiny).

Popis činnosti

Žáci mají vypracovat referát o svém vybraném budoucím povolání. Učitel předem zadá nutné součásti referátu:

  • jaké povolání bych chtěl vykonávat

  • důvody, které mě k tomuto rozhodnutí vedly

  • jaké předpoklady pro toto povolání nyní mám

  • co všechno musím v budoucnu udělat pro to, abych toto povolání mohl vykonávat.

Práci je možné začít např. zadáním: „Je mi 30 let... (napiš o sobě, kde právě žiješ, kde pracuješ, jaké školy jsi absolvoval/a…)“.

Závěry, reflexe

Žáci budou při tvoření referátů nuceni promyslet svojí budoucí profesní i vzdělávací dráhu a blíže poznají plány svých spolužáků. Zároveň bude u žáků rozvíjena dovednost prezentovat se před ostatními.

Pomůcky

Pro každého žáka:

  • seznam nutných součástí referátu

  • papír, tužka

  • případně informační materiály ke zjišťování informací o profesích

 
Časová dotace

45 minut + čas na prezentaci referátů

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v