Sraz třídy po dvaceti letech

Motivační úvod

Učitel přijde do třídy a vhodným způsobem navodí atmosféru třídního srazu po dvaceti letech (jakousi scénkou) – např. napíše na tabuli „aktuální“ datum (současný rok + 20 let), mluví o současnosti jako o dávné minulosti, vzpomíná na časy zkoušení a školních výletů...fantazii se meze nekladou...:-) Lze využít např. i známou scénu z filmu Vrchní, prchni (třídní "sjezd", kde každý říká, co dělal po škole). Žáci nejprve nechápou...Úkolem učitele je postupně uvést žáky do situace.

Popis aktivity

Všichni žáci se sesednou kolem dlouhého stolu (vytvořeného např. z řady lavic). V případě velkého počtu žáků je možné utvořit 2 samostatné „třídy“.
Pro navození lepší atmosféry může být dlouhý stůl např. pokryt ubrusy. Každý žák má před sebou skleničku s nápojem (např. plastový kelímek s vodou nebo džusem). Učitel motivuje žáky k zapojení do hry na třídní sraz po dvaceti letech
Po navození atmosféry učitel vysvětlí v čem bude sraz spočívat. Každý z žáků má vstát a říci během asi 2 minut ostatním, jaké má zaměstnání (na jaké pozici tam pracuje), jak se mu tam vede, kde bydlí, jak vypadají jeho rodinné vztahy a kam se chystá v létě na dovolenou.
Ostatní to mohou okomentovat, ale jen stylem jako dospělí (kolem 40 let). U každého žáka si ostatní poznamenávají (+ nebo -), jestli se domnívají, že je představa dotyčného reálná nebo ne, a své odhady si mohou porovnat. Může se uskutečnit i málo reálná představa? Za jakých okolností?

Závěry, reflexe

Po odprezentování všech žáků proběhne diskuze: Jak jste se cítili jako starší? Bylo pro vás těžké si představit svoji budoucnost? Připadaly vám vize ostatních spolužáků reálné? Proč? Proč ne? Myslíte, že budete za pár let uvažovat jinak? Co asi budete pokládat za důležité? Domníváte se, že budete jednat podobně jako vaši rodiče? Žáci by si během aktivity měli ujasnit své hodnoty a cíle do budoucna.

Pomůcky

Věci na vytvoření příjemné atmosféry „třídního srazu“ – ubrusy na stoly, skleničky a pití (případně např. brčka…)

Časová dotace

 45 minut

Zdroj

Neuman, J. a kol.: Hry do kapsy IX.: sociální, motorické a kreativní hry

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v