Čím bych mohl/a být?

Motivační úvod

Možná ještě pořád nevíte, čím byste chtěli v životě být, jakou profesi byste chtěli vykonávat. Nebo už tušíte a potřebujete si své rozhodnutí ověřit? Jednou z možností, jak si můžete své směřování ujasnit, je nechat si poradit od lidí, kteří vás dobře znají. Nemyslí se tím jen vaši rodiče nebo příbuzní, ale také vaši spolužáci. Již mnoho let spolu trávíte mnoho hodin 5 dní v týdnu, tak co takhle se jich zeptat na jejich názor? V následující aktivitě se budete moci dozvědět, jaké povolání by pro vás zvolili vaši spolužáci.

Popis aktivity

Žáci se sesednou do kruhu. Každý žák dostane čistý papír formátu A4. Na něj si obkreslí svoji ruku a do místa zápěstí připojí svůj čitelný podpis.
Každý žák následně předá svoji kresbu spolužákovi po své pravici. Ten do prostoru ruky napíše 1 nebo více svých nápadů (vážně míněných), čím by se majitel ruky mohl podle něj živit. Pak se kresby opět posunou o jedno místo vpravo. Tímto způsobem doplní všichni žáci na papír každého svého spolužáka svoje nápady na jeho budoucí profesi.
Na konci se vrátí vyplněné kresby zpět ke svým majitelům. Ti si mohou vytvořené obrazy libovolně uschovat, případně někde vystavit. -
Návrhy se do kresby píší anonymně, ovšem pokud majitel ruky v závěrečné reflexi vyjádří přání znát majitele konkrétního návrhu, musí se majitel přihlásit (tím by měla být zajištěna určitá zodpovědnost žáků při psaní nápadů).

Závěry, reflexe

Možné otázky pro reflexi: Jste spokojeni s návrhy vašich spolužáků? Jsou pro vás jejich návrhy srozumitelné? Chcete se o nějakém návrhu dozvědět více? Co vás na kresbě překvapilo? Co vás potěšilo a co naopak rozčílilo? Shodují se návrhy vašich spolužáků s vašimi plány? Dozvěděli jste se o sobě něco nového?

Pomůcky

Pro každého žáka:

  • čistý list papíru formátu A4

  • tužka

 
Časová dotace

cca 30 minut (v závislosti na počtu žáků)

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v