Moje vzory

Motivační úvod

Inspiruje vás ve vašem životě někdo? Obdivujete někoho a chtěli byste být jako on/ona? Co na daném člověku obdivujete? Zkuste si do příští hodiny sehnat (v novinách, časopisech, v rodinných fotkách…) obrázky lidí, které ve svém životě obdivujete, považujete je za své vzory, které byste ve svém životě chtěli následovat (POZOR! při výběru obrázků je třeba počítat s jejich následným poničením, proto není vhodné vybírat např. originály cenných rodinných fotografií).

Popis činnosti

Následující hodinu, na kterou si žáci přinesou obrázky svých vzorů nebo idolů, zadá učitel žákům úkol. Mají si na papír formátu A4 nakreslit nebo načrtnout horu (jak vysoká a strmá hora bude lze nechat na žácích). Do své kresby potom budou mít za úkol libovolně nalepit obrázky svých vzorů. V případě, že žák nesežene fotografii svého vzoru, lze do kresby pouze napsat jméno dotyčné osoby. Výsledkem bude jakási koláž, kterou si žáci mohou doma nebo ve škole motivačně vystavit.

Závěry, reflexe

Po dokončení výtvorů se třída sesedne do kruhu a proběhne reflexe průběhu a výsledků tvůrčí činnosti
Náměty pro reflexi: Jak jste si doma vybírali obrázky, měli jste ve svých vzorech předem jasno? Proč jste nakonec zvolili zrovna tyto osoby? Co na svých vzorech konkrétně obdivujete? (zevnějšek, schopnosti, zkušenosti…). Jak jste postupovali při umisťování svých idolů do kresby? Proč jste obrázky rozmístili zrovna takto? Koho jste dali na vrchol hory a z jakého důvodu? Co může tento váš výtvor o vás vypovědět – co se z něj dá vyčíst?
V diskuzi by měl učitel žáky vést k poznání, že pro úspěšný život jsou důležité i jiné vlastnosti než jen ty, které jsou patrné na první pohled. Technika má sloužit také k tomu, aby si žáci ujasnili kladné hodnoty, které by ve svém životě chtěli vyznávat.

Pomůcky

Pro každého žáka: 

  • obrázky vzorů (idolů) – obstará si každý žák sám. Např. herci, sportovci, vědci, ale i rodiče, sourozenci, přátelé…(nutné zadat žákům úkol hodinu před realizací aktivity)

  • papír A4

  • pastelky

  • lepidlo

 
Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v