K čemu může být dobrý prospěch?

Motivační úvod

Každý z vás určitě často slýchá: “Uč se, ať máš dobré známky“. K čemu ale známky (ať už dobré nebo špatné) vlastně jsou? Myslíte, že vám vaše známky mohou napovědět, jaký směr dalšího vzdělávání byste si měli vybrat? Není nic jednoduššího než se nad tím zkusit zamyslet...

Popis aktivity

Žáci se rozdělí do skupin po cca 4 lidech. Každá skupinka dostane 2 obálky – v jedné budou kartičky popisující stupeň prospěchu v konkrétních školních předmětech (jakýsi prospěchový profil), druhá obálka bude obsahovat druhy škol, které daný prospěchový profil u nastupujícího žáka ocení
Úkolem skupin je přiřadit k sobě kartičky z obou obálek. Návrhy prospěchových profilů i druhů škol viz pomůcky níže. Po ukončení skupinové práce proběhne porovnání výsledků, vyhodnocení a diskuze.

Závěry, reflexe

Otázky a úkoly pro reflexi: Jak se vám ve skupinkách spolupracovalo? Bylo pro vás těžké přiřadit prospěchové profily k typům škol? Najděte dvojice, které vám svým prospěchovým profilem přišly podobné. Překvapilo vás správné řešení? Co vás na něm překvapilo? Pozorně si prohlédněte výsledné dvojice. Kam byste se zařadili vy? Dozvěděli jste se díky této aktivitě něco nového? Přispěla tato aktivita k ujasnění vašich představ o vaší další vzdělávací dráze? Proč myslíte, že v seznamu nejsou zmiňovány čtyřky a pětky? (důvodů, proč máte někteří z nějakých předmětů čtyřku nebo pětku může být hned několik – buď se prostě neumíte, a nebo nechcete učit…)
V závěru je třeba také poznamenat, že hledisko prospěchu není zdaleka jediným kritériem volby další vzdělávací dráhy.

Pomůcky

Pro každou skupinku:

 • 2 sady kartiček: (originální předloha viz publikace A.Mezery – „Pro jaké povolání se hodím?“, Computerpress, Brno 2008, s. 55):

  • 1) seznam prospěchových profilů (11 ks, např. s označením písmen)

  • 2) druhy škol (11 ks, např. s označením číslic)

 • 1) Kartičky prospěchových profilů:

  • A) Výborné známky z matematiky a fyziky, jedničky a dvojky z ostatních školních předmětů (stabilní prospěchový profil známek v jednotlivých ročnících)

  • B) Výborné známky z češtiny a cizího jazyka, jedničky až dvojky z ostatních školních předmětů (stabilní prospěchový profil známek v jednotlivých ročnících)

  • C) Výborné známky z češtiny, cizího jazyka a matematiky, jedničky až dvojky z ostatních předmětů, někdy i trojka z fyziky nebo chemie

  • D) Výborné známky z matematiky a fyziky, dvojky z ostatních školních předmětů, někdy i trojka z cizího jazyka, dějepisu, zeměpisu nebo chemie

  • E) Výborné známky z matematiky, fyziky nebo výtvarné výchovy, dvojky z ostatních předmětů, někdy i trojka z jazykových předmětů

  • F) Výborné známky z matematiky, chemie, přírodopisu a fyziky, dvojky z ostatních školních předmětů, někdy trojka z dějepisu nebo zeměpisu

  • G) Výborné známky z češtiny, tělesné výtvarné a hudební výchovy, dvojky z ostatních školních předmětů, někdy i trojka z matematiky, fyziky nebo chemie

  • H) Výborné známky z biologie a chemie, dvojky z ostatních školních předmětů, někdy i trojka z jazykových předmětů

  • I) Výborné známky z češtiny a cizího jazyka, dějepisu a zeměpisu, dvojky z ostatních školních předmětů, někdy i trojka z fyziky nebo chemie

  • J) Výborné známky z češtiny, cizího jazyka nebo zeměpisu, dvojky z ostatních školních předmětů, někdy i trojka z fyziky nebo chemie

  • K) Výborné známky z přírodopisu, biologie nebo chemie, dvojky z ostatních školních předmětů, někdy i trojka z jazykových předmětů

 • 2) Kartičky typů SŠ:

  • 1. Gymnázium (zaměření přírodní vědy, programování) popř. gymnázium (zaměření matematika-fyzika)

  • 2. Gymnázium (zaměření živé jazyky) popř. gymnázium (zaměření všeobecné)

  • 3. Obchodní akademie a ostatní obchodní a ekonomické SOŠ, náročnější 4leté studijní obory obchodního směru

  • 4. Střední průmyslové a technické školy (strojní, elektrotechnické), náročnější 4leté technické studijní obory na SOU

  • 5. Střední průmyslové školy stavební, zeměměřičské

  • 6. Střední průmyslové školy chemického a technologického zaměření, náročnější 4leté technologické studijní obory SOU

  • 7. Střední pedagogické školy

  • 8. Střední zdravotnické školy

  • 9. Střední knihovnické školy

  • 10. Střední odborné školy (poštovní, cestovního ruchu, veřejných služeb)

  • 11. Střední školy zahradnické, zemědělské, lesnické a ekologické

 
Časová dotace

30 minut

Zdroj

Mezera, A.: Pro jaké povolání se hodím?

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v