Kariérní strom (Kariérovník)

Motivační úvod

Tato aktivita představuje osu, na níž lze vystavět poradenskou hodinu v rámci školního vyučování, workshop nebo na jejím základě pracovat individuálně s žákem či studentem v rámci jedné i více konzultací. Metafora stromu představuje ucelený systém minulých, současných i budoucích faktorů, které do stávající situace klienta promlouvají. Jejich posloupnost logicky staví celý tvar výsledného stromu, který je odrazem všech dosavadních kroků a umožňuje komplexní zhodnocení stavu, co je k dispozici, kterým směrem je třeba jít a co už mám za sebou. Aktivitu lze použít na jakoukoliv zakázku v rámci kariéry, do velké míry na ni lze pracovat samostatně, avšak interpretace výsledků je efektivnější v dialogu klienta s poradcem (pedagogem, rodičem).

Popis aktivity:

Na základě popisu jednotlivých aktivit si klient buď sám, nebo s poradcem (pedagogem, rodičem…) postupně vyplní pracovní list, kdy každá ze 7 fází představuje část kariérní cesty. Samotná cesta může v dané situaci klienta představovat např. rozhodování o dalším studiu, vstupu nebo návratu na trh práce, změny profesní orientace apod. Posloupnost fází na sebe logicky navazuje a některé aktivity vyžadují zapátrání v osobním portfoliu (nebo zdrojích, na kterých jej lze vystavět). Je vhodné si udělat více kopií (či mít k dispozici vždy další prázdný exemplář), jelikož ve fázi posunu v zakázce lze aktivitu v budoucnu opět použít a přínosné pak je srovnání s fází, ve které se strom nacházel dříve.

Pomůcky

psací potřeby,
barevné pastelky/fixy,
osobní portfolio/životopis
Pracovní list Kariérovník

Závěry, reflexe

Tato aktivita je sama o sobě poměrně vypovídající, jelikož výsledný celek dává celkově přehledný obraz o dané situaci. Poradce si tak může zvolit, na co se v rámci klientovy zakázky zaměří. Mohou to být aktuální priority, u nichž lze cílit na motivaci (jsou nutné z vnějšího popudu nebo vycházejí z vnitřního volání, nastavení?), identifikaci kompetencí, stavění portfolia či vytvoření přehledu mé kariérní dráhy do současného stavu. Prostý dialog nad jednotlivými fázemi či výsledkem celého pracovního listu může odhalit mnohé, i předem netušené souvislosti a zjištění.

Časová dotace

min. 45 min (vhodné rozložit do více kratších úseků)

Zdroj

Info Kariéra

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v