Nedokončené věty

Motivační úvod

Učitel aktivitu krátce uvede: Možná, že někteří z vás ještě stále nevědí jakou další vzdělávací cestu si pro sebe zvolí. Možná, že jste si doposud nepokládali ty správné otázky. Nebo se jen bojíte hledat na ně odpověď? Ať tak a nebo tak, možná vám k ujasnění nebo ověření vlastních plánů pomohou následující nedokončená tvrzení. Pokuste se nad nimi zamyslet a doplnit je podle svého uvážení.

Popis činnosti

Každý žák dostane lísteček s nedokončenými větami. Všechny výpovědi se týkají budoucí vzdělávací cesty žáků:

 • Když jsem byl/a mladší chtěl/a jsem být...

 • Moje budoucí vzdělávací cesta je pro mě…

 • Myslím, že si vyberu…

 • Chtěl bych si podat přihlášku na…

 • Pokud mě nevezmou na vybranou školu,…

 • Pokud uspěju u přijímacích zkoušek na zvolený obor, ….

 • Svoji vzdělávací cestu bych….

 • Ve věci svého dalšího vzdělávání už teď vím, že….

 • Pokud mi bude všechno vycházet, jak si přeju, budu možná jednou…

 • Moje budoucí vzdělávací cesta…

Poté, co si každý doplní svůj lísteček (anonymně!), utvoří žáci skupinky po cca 5-7. Každý člen skupinky odevzdá svůj lísteček na hromádku a učitel každou hromádku pořádně zamíchá. Pak si každý ze skupinky postupně vylosuje jeden lísteček a pokusí se z něj odhadnout, komu patří a proč. Následuje shrnutí a diskuze celé třídy.

Poznámka

Pokud ve třídě nevládne atmosféra důvěry, nemusí se skupinová diskuze konat a žáci si své vyplněné lístečky mohou uschovat jen pro sebe.

Závěry, reflexe

Žáci by se během této hry měli zamyslet nad svými plány, reálností jejich uskutečnění a měli by si promyslet možné varianty svých budoucích plánů

Pomůcky

Pro každého žáka:

 • lístek s nedokončenými větami

 • tužka

 
Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v