Blok VI. Jak zvládnout všechny ty změny? (Adaptace na životní změny)

Cíl

prakticky zaměřená příprava na přechod mezi jednotlivými stupni vzdělávání a příprava na vstup na trh práce, blok je zaměřen na rozvoj dovedností, z toho důvodu není uvedena informační základna (předpokládá se syntéza všech informací uvedených výše).

Očekávané výstupy
  • žáci mají rozvinuté komunikativní dovednosti a dovedou je obratně využívat při pracovních pohovorech

  • žáci jsou vedeni k přemýšlení o způsobech, jak je možné se na tyto změny připravit a jak je zvládnout.

 
Výběr aktivit:

Oddíl 1. Chci umět dobře komunikovat (Komunikativní dovednosti a jejich rozvoj)

Oddíl 2. Vždycky je co zlepšovat...(Seberozvojové techniky)

 
Motivační spot

Musíme si pomáhat

Dále také viz
  • Wedlichová I., Mrázová E., Šikulová R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy, Most: Hněvín, 2007

  • Blažková, J.: Moje volba – pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd, Most: Hněvín, 2006

  • Horská V., Zemánková H.: Volba povolání – pracovní sešit, Most: Hněvín, 2005

  • Kincherová, Jonni: Psychologické testy pro kluky a děvčata, Praha: Portál, 1998

  • Mezera, A.: Pro jaké povolání se hodím? Praha: Computer Press, 2008.

  • Barrett, J.: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání, Praha: Computer Press, 2004

  • Valenta, J.: Učit se být, Praha: Agentura STROM a AISIS, 2003

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v