Jednosměrná komunikace

Motivační úvod

Už jste někdy absolvovali nějaký přijímací pohovor? Víte, jak takový pohovor probíhá? Během pohovoru máte většinou pouze krátký čas na to, abyste na zaměstnavatele co nejvíce zapůsobili. Proto je velmi důležité se při rozhovoru vyjadřovat co nejpřesněji.
Myslíte, že se dokážete vyjadřovat přesně, tj. tak, aby vám ostatní ihned porozuměli, aniž by se vás museli doptávat?
Brainstorming: na čem všem může záviset přesnost a dokonalé pochopení vašeho sdělení? (dobré vyslovování, adekvátní tempo řeči, rozvinutá slovní zásoba, používání takových slov, kterým protějšek rozumí, adekvátní neverbální doplnění projevu…)

Popis aktivity

Žáci utvoří dvojice. Jeden žák z každé dvojice dostane do ruky předlohu, druhý dostane čistý papír téhož formátu. Účelem hry je, aby žák s předlohou nadiktoval co nejvěrněji předlohu svému spolužákovi, který ji podle popisu nakreslí. Výsledný obrázek by se měl co nejvíce podobat předloze.
Vtip celé hry je v tom, že kreslící žák se nesmí diktujícího na nic ptát (ani neverbálně), ale může pouze kreslit podle instrukcí.

Závěry, reflexe

Diskuze v kruhu: Jak to dopadlo? Proč to dopadlo dobře a proč ne? Jakou zvolili diktující taktiku? Jak byl diktující schopen předvídat problémy a nejasnosti, které by mohl jeho kreslící spolužák mít? Jakou roli u kreslících sehrála představivost? Dělala vám problémy mnohoznačnost některých slov? Pocítili jste během techniky bezradnost?
Žáci by si díky této technice měli ověřit stupeň rozvinutí svých komunikativních dovedností a měli by pochopit důležitost přesného vyjadřování pro efektivní komunikaci.

Pomůcky

Pro každou dvojici:

  • předloha formátu A5, osvědčily se různé kombinace rovinných útvarů – např. 2 různě velké čtverce, kružnice a 2 trojúhelníky. Útvary na předloze se mohou různě dotýkat nebo prostupovat.

 
Časová dotace

20 minut

Zdroj

Valenta, J.: Učit se být

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v