Promarněný čas

Motivační úvod

Řekli jste si někdy o něčem: Tak tohle byla ztráta času? V jaké situaci? V budoucím zaměstnání bude kromě vašich schopností posuzována také dovednost efektivně využít čas. Myslíte si, že svůj čas využíváte efektivně? A co lidé ve vašem okolí? (rodiče, sourozenci, kamarádi…)

Popis aktivity

Třída se rozdělí na menší skupinky po cca 5 lidech. Každá skupinka bude mít za úkol popsat den člověka v jejich věku, který promarní celkově hodně času. Při vymýšlení mohou i trochu přehánět.
Je dobré, když se do vymýšlení zapojí všichni žáci a každý zde uplatní své vlastní zkušenosti s „požírači“ času. Po ukončení činnosti přednesou skupinky postupně své portréty ostatním.

Závěry, reflexe

Jak se vám aktivita líbila? Jak probíhala tvůrčí činnost ve vaší skupině? Co jste si z aktivity odnesli pro sebe? Uvědomili jste si své „požírače“ času? Čím vy osobně nejčastěji ztrácíte čas?

Pomůcky

Pro každou skupinku tužka a papír

Časová dotace

30 minut

Zdroj

Hermochová, S.: Hry pro život 1 – sociálně psychologické hry pro děti a mládež

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v