Šestý smysl

Motivační úvod

Učitel začne: Znáte slovo empatie, empatický? (učitel slovo žákům objasní). Jak se taková empatie u člověka projevuje? Myslíte si, že sami dokážete být empatičtí? Vzpomenete si na nějakou situaci, kdy vaše empatie pomohla někomu druhému? A kdy svou empatií pomohl někdo vám? Myslíte si, že je empatie v životě důležitá? Proč ano, proč ne? Je podle vás empatie důležitá v zaměstnání? V jakých situacích například? Dokážete dobře odhadnout chování druhých lidí? Jak moc máte tuto schopnost rozvinutou si budete moci ověřit v následujících minutách..

Popis aktivity

Učitel postupně zadává žákům otázky a žáci si na tyto otázky zaznamenávají odpovědi. Neodpovídají ale za sebe, nýbrž se snaží odhadnout, kterou odpověď si vybere většina jejich spolužáků (čím více, tím lépe). Žáci při hře nesmějí dávat najevo, kterou odpověď si sami vybrali, psaní odpovědí má být přísně tajné
Po zodpovězení všech otázek následuje vyhodnocování. Každý žák získá z každé otázky tolik bodů, kolik hráčů má s ním stejnou odpověď. Po vyhodnocení si žáci sečtou své body ze všech otázek. Ti s vyšším počtem bodů mají většinou lepší kontakt s okolním světem a dokážou lépe odhadovat druhé lidi.

Závěry, reflexe

Bylo pro vás obtížné odhadnout, kterou odpověď zvolí ostatní? Podle čeho jste se rozhodovali, jakou odpověď zvolíte vy? K čemu myslíte, že tato hra může sloužit? Žáci si při této aktivitě mohou rozvíjet své schopnosti odhadovat druhé lidi.

Pomůcky
 • Pro každého žáka papír a tužku

 • připravený seznam otázek

 • Možnosti otázek

  • jmenujte den v týdnu

  • rozhodněte se pro pannu nebo orla

  • rozhodněte se pro jednu z těchto částí těla – plíce, srdce, játra, ledviny, slezina

  • jmenujte měsíc v roce

  • rozhodněte se pro jedno z těchto čísel – 7,100,13,261,99,555

  • namalujte jeden z těchto obrázků – křížek, kolečko, čtverec, trojúhelník, vlnovka, hvězdička

  • napište telefonní číslo

  • jmenujte nějakou píseň

  • napište letopočet

  • jmenujte film

 
Časová dotace

cca 30 minut (v závislosti na počtu zadávaných otázek)

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v