Triáda

Motivační úvod

Všichni vládneme v nějaké míře různými kompetencemi, které označujeme jako měkké (tj. ty, které jsou vrozené, vycházejí z naší osobnosti a spíše než speciálním učením je rozvíjíme v průběhu života během rozličných situací). Tyto kompetence, na rozdíl od tzv. tvrdých (speciálních, odborných znalostí a dovedností) jsou přenositelné napříč obory i sférami lidské činnosti (rodina, práce, volný čas…). Jelikož je tento druh kompetencí vrozený, každý z nás už jimi vládneme od dětství, proto si je můžeme identifikovat již na základní škole. Tato aktivita nám k tomu může pomoci využitím prvků storytellingu, tj. vyprávěním příběhů.

Popis aktivity:

Účastníci vytvoří skupinky po 3 členech a každý dostane jeden pracovní list. Na něm jsou 3 role – vypravěč, stopař a šerpa. Vypravěč vypráví dva krátké příběhy ze svého života, ve kterém musel něco zvládnout, na něco se připravit, něco řešit atd. Dokazuje tím dvě kompetence, o nichž ví on, ale během vyprávění je neoznačuje, nepojmenovává. Stopař bedlivě poslouchá a „stopuje“ v příběhu, jaké (měkké) kompetence vypravěč využil, ukázal, že jimi vládne. Tyto kompetence vypíše do svého pracovního listu. Konečně šerpa se poté, co příběh skončí a stopař sepíše své „vystopované“ kompetence, zamyslí nad tím, v jakých jiných situacích by se tyto kompetence daly využít, do jakých oblastí by se daly přenést, a tyto vypíše do prostoru pracovního listu u své role. Nad poznatky šerpy ohledně kompetencí i nad jednotlivými kompetencemi „vystopovanými“ stopařem následně skupinka diskutuje. Po uplynutí časového limitu (viz pracovní list) se jednotlivé role prohodí. Jako zdroj měkkých kompetencí doporučujeme využít katalog kompetencí Národní soustavy povolání

Závěry, reflexe:

Výsledkem aktivity jsou u každého účastníka vybrané kompetence, které jsou navíc dokázány konkrétní situací převyprávěného příběhu a jsou spojeny s návrhy jejich dalšího možného využití, zapojení v jiných oblastech. Nad výsledky lze následně, nebo v další hodině, diskutovat a získávat další zpětné vazby a informace o využití a rozvoji svých přenositelných znalostí a dovedností.

Pomůcky

Triáda - Pracovní list
psací potřeby

Časová dotace

40 minut

Zdroj

Info Kariéra

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v