Neverbální kooperace dvojic

Motivační úvod

Učitel v pár větách uvede téma neverbální komunikace, sdělí podstatu tohoto typu komunikace a jeho základní druhy (mimika, gestika, pantomimimka…): Setkali jste se už s pojmem neverbální komunikace? Neverbální komunikace je pro člověka důležitá, protože je dokázáno, že 80 procent informací ze sdělení získáváme z neverbálních signálů. Proto je zapotřebí rozvíjet a kultivovat nejen svoji verbální komunikaci, ale také tu neverbální.

Popis aktivity

Na společném prostoru (např. větším stole) učitel rozprostře a promíchá všechny předem připravené rozstříhané fotografie (obrázky) Následně se žáci rozdělí do dvojic.
Každá dvojice bude mít za úkol společně složit jeden celý obrázek - který, to bude záležet na domluvě dané dvojice. Při práci se smí postupovat jen tak, že si každý vezme pouze jeden dílek ze společného stolu. Platí, že při výběru se musí hráči střídat a během skládání není dovoleno verbálně komunikovat ani zasahovat do práce druhých. Skládání nemusí být načas, jde spíše o rozvahu, preciznost a rozvoj schopnosti neverbálně se dorozumět.

Závěry, reflexe:

Jak se vám spolupracovalo? Jakou jste při skládání zvolili taktiku? Jak jste se mezi sebou dorozumívali? Bylo pro vás obtížné nemluvit? Chápal váš spolužák, co mu chcete neverbálně říci? Zažili jste během skládání nějaká úskalí? Jaká? (např. že jiná skupina vzala kousek z jejich obrázku, druhý z dvojice chtěl skládat jiný obrázek...).

Pomůcky

Různé rozstříhané obrázky (každý obrázek na stejný počet kusů – cca 10 až 15 a rozstříhané stejným způsobem) – tak, aby vyšel pro každou dvojici dvojice jeden celý obrázek. Obrázky se mohou týkat některé z oblastí světa práce - např. profesí, pracovních prostředí...Se složenými obrázky se následně může dále pracovat – např. popsat profesi zobrazenou na fotografii...

Časová dotace

45 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v