Pozvánka na koncert

Motivační úvod

Představte si, že jste novináři a najednou uslyšíte těsně před uzávěrkou čísla z rádia zprávu o tom, že v USA zrušili volební právo žen. Co uděláte? (dáte zprávu do novin, aby si je každý koupil, ověříte si pravdivost zprávy, nebudete na telefonát nijak reagovat). Některé zprávy dokáží během svého šíření žít svým životem a poměrně značně měnit svůj obsah. Nyní si toto tvrzení zkusíme dokázat.

Popis aktivity

Třída se rozdělí na skupinky po cca 5 lidech. 1 žák z každé skupinky zůstane u učitele, zbytek žáků se prozatím seskupí v opačné části třídy (nebo lépe v úplně jiném prostoru – např. na chodbě). Každá skupinka si mezi sebou určí pořadí v jakém budou postupně chodit za učitelem. První žák z každé skupinky dostane papírek s textem „Pozvánka na koncert“ (vzor viz níže).
Obsah sdělení si má dotyčný žák co nejpřesněji zapamatovat a následně reprodukovat svému spolužákovi (druhému ze skupinky). Druhý spolužák si sdělení vyslechne a pokusí se ho co nejpřesněji převyprávět třetímu. Takto si postupně sdělení předají všichni členové všech skupinek. Poslední ze skupinky výsledné sdělení písemně zaznamená. Když jsou všechny skupinky hotové, nastává porovnávání výchozího textu s texty výslednými.

Závěry, reflexe

Jak moc se liší původní verze od poslední? V čem vidíte největší rozdíly? Jakou jste zvolili taktiku při učení? Dělalo vám problémy přesně vyjádřit, co jste slyšeli (četli)?
Stávají se podobné situace i ve všedním životě? Setkali jste se někdy s podobnou situací? Věříte všemu, co slyšíte? Nebo jste jedni z těch, kteří si přijaté informace někde ověřují? Čím dochází ke zkreslení zprávy? Co je možné proti tomuto zkreslování dělat?
Technika má zejména upozornit na skutečnost, že při přenosu jakýchkoliv informací dochází ke zkreslení, protože vnímání každého člověka je výběrové. Proto není od věci si důležité informace ověřovat (ujistit se, že jsme sdělení správně rozuměli, nebo se pro jistotu zeptat jiných lidí).

Pomůcky

Pro každou skupinku:

  • předem připravený text „Pozvánka na koncert“ (příklad textu ZDE)

  • prázdný list papíru a tužku pro zaznamenání výsledného sdělení

  • dostatek prostoru, aby se skupinky vzájemně příliš nerušily.

 
Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v