Trosečník

Motivační úvod

Učitel nejprve motivuje žáky úvodem: „Představte si, že cestujete společně lodí. Náhle ale vaše loď narazí na skálu a začne se potápět. Všichni tedy začnete nasedat do záchranných člunů. Čluny jsou ale velice malé, a proto si s sebou můžete vzít jen málo věcí z vaší obrovské potápějící se lodi. Máte místo pouze na 10 věcí, zejména takových, které by vám pomohly přežít na opuštěném ostrově.“

Popis aktivity

Každý účastník poté dostane papír a má sám za sebe napsat seznam 10 věcí, které by on sám vzal do člunu. Poté žáci utvoří skupinky po cca 5 lidech a mají ze svých seznamů utvořit jeden společný (pouze s 10 věcmi). Skupinky se postupně spojují a na konci se mají všichni žáci shodnout na jednom výsledném seznamu 10 věcí.
Tato technika si žádá následnou reflexi v kruhu.

Závěry, reflexe

Možné otázky do reflexe: Podle jakých kritérií jste vybírali?, Jak se vám spolupracovalo? Jak jste se cítili, když jste se museli vzdát nějaké vaší věcí? Jak jste se cítili, když se vám podařilo nějakou svoji věc do seznamu prosadit? Byli jste ochotni ustupovat nebo jste si stáli tvrdě za svým? Akceptovala vaše jednání skupina? Jsou všichni spokojeni se společným seznamem?

Pomůcky

Pro každého žáka:

  • papír a tužka

  • další prázdné papíry pro práci ve skupinkách

 
Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v