Padání ve dvojici

Motivační úvod

V životě každého člověka nastane někdy okamžik, kdy musí důvěřovat někomu jinému. Dokážete důvěřovat svým spolužákům? Myslíte, že by vás podrželi, kdyby to bylo potřeba? A dokážete vy unést tíhu odpovědnosti a podržet své spolužáky?

Popis aktivity

Hráči vytvoří dvojice (pokud možno zhruba stejně velké). Každá dvojice si najde pro sebe prostor. Jeden z dvojice bude padat a druhý bude stát za jeho zády a spolehlivě ho chytat do rukou. Padající se musí vždy zeptat, zda je chytající připraven. Ten, kdo padá, zpevní tělo a připaží
Při prvních pokusech je dobré, aby žáci stáli hodně blízko sebe, takže délka pádu bude krátká. Po několika pokusech je možné padání postupně prodlužovat. Posléze se role žáků ve dvojici vymění
Během aktivity je nutné dbát na psychickou i fyzickou bezpečnost všech zúčastněných, nikdo by neměl být do ničeho příliš nucen.

Závěry, reflexe

Technika má sloužit k rozvoji pocitu důvěry mezi spolužáky a k rozvoji pocitu zodpovědnosti za druhého.
Otázky do reflexe: Důvěřovali jste svému partnerovi? Jaká role byla pro vás příjemnější, chytač nebo padající? Máte v běžném životě problémy s důvěrou vůči ostatním? Z čeho může nedůvěra v ostatní lidi pramenit? Nevyplatilo se vám někdy to, že jste někomu důvěřovali?

Pomůcky

Žádné

Časová dotace

15 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v