Dědečkové a vnoučci

Motivační úvod

Zažili jste už někdy situaci, kdy na vás byl někdo jiný odkázán? Jak jste tu situaci zvládli? Pomohl někdo z vás někdy člověku, který ztratil zrak? V jaké situaci? Dokázali byste se postarat o někoho nevidoucího? Dokážete si představit, že byste vy sami byli nevidoucí a byli byste odkázání na pomoc druhých lidí?
Nyní se rozdělte na 2 poloviny. Jedné polovině učitel sdělí: přestavte si, že jste staří nemohoucí dědečkové a babičky, kteří oslepli. Přesto ale dál chcete poznávat krásy okolního světa. Druhé polovině učitel určí roli vnoučků, kteří se o své dědečky či babičky mají postarat dle jejich přání.

Popis aktivity

Třída se rozdělí na poloviny – jedni budou představovat dědečky (nemohoucí, staré, osleplé), druzí budou jejich vnoučkové. Úkolem vnoučků je projít s nevidoucími stařečky určenou trasu (např. okolo třídy nebo lépe školní chodbou, po schodech…) a při tom jim poskytovat maximum podnětů z okolního prostředí (pomocí jiných smyslů než zraku – např. hmatem, čichem...). Po určitém čase se role vymění. Noví vnoučkové provedou nové stařečky jinou trasou než kterou šli poprvé Poté následuje reflexe v kruhu.

Upozornění

U této aktivity je zapotřebí určitá zralost žáků a je nutné dbát na bezpečnost (fyzickou i psychikou) všech zúčastněných.

Závěry, reflexe

Jak se o vás váš vnouček staral? Nabízel vám dostatek podnětů? Víte kudy jste se svým vnoučkem šli? Cítili jste se se svým vnoučkem bezpečně? Jaké pocity jste měli v roli vnoučků? Cítili jste za svého dědečka zodpovědnost? Jak se vám vymýšlely podněty, které svému stařečkovi zprostředkujete? Bavilo vás vymýšlet nové podněty pro nevidoucí? Dokázali jste být empatičtí? Měli jste někdy během hry strach? Z čeho?
Při reflexi může být prospěšné nechat členy každé dvojice, aby si vzájemně sdělili své pocity z obou společně absolvovaných cest. - Technika má rozvíjet schopnost důvěry, vynalézavost a pocit zodpovědnosti za druhého.

Pomůcky
  • pro polovinu žáků šátky na zavázání očí

  • připravené 2 trasy bezpečné pro chůzi vidoucího s nevidoucím

 
Časová dotace

45 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v