Převyprávění kresby

Motivační úvod

Krátký brainstorming na téma: Jakými způsoby můžeme předávat informace? (ústně, písemně, neverbálně - gesty, nákresem, symboly…). Nápady může učitel zaznamenávat na tabuli. Může se verbální informace předat neverbálně? A neverbální verbálně? Nyní si to vyzkoušíme.

Popis aktivity

Žáci utvoří skupinky po cca 4-5 lidech. Úkolem skupinek je postupně slovně převyprávět předložený obrázek (např. domeček se zahradou, plotem, sluníčkem…).
Žáci si rozdělí role v týmu – první bude koukat na obrázek a popisovat ho, další žáci budou verbálně přenášet maximum informací o obrázku a poslední bude obrázek kreslit na papír podle instrukcí posledního z „přenašečů“.
Skupiny jsou rozmístěny tak, aby se vzájemné slyšeli vždy jen ti dva žáci, kteří si mají obrázek vzájemně předat (tj. technika vyžaduje větší plochu). Úkolem skupiny je vytvořit co nejvěrnější kopii původní kresby.

Závěry, reflexe

Jakou taktiku jste zvolili? Popisovali jste obrázek postupně nebo jak vás napadlo? Bylo pro vás sdělení vašeho spolužáka srozumitelné? Jste spokojeni s výslednou kresbou? Bylo pro vás těžké popsat co vidíte?

Pomůcky

Pro každou skupinku:

  • připravenou předlohu - obrázek (všechny skupinky mají stejný obrázek)

  • papír a tužku.

 
Technické požadavky

Dostatek místa, aby se skupinky vzájemně nerušily

Časová dotace

35 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v