Karty pro reflexi

Motivační úvod

Reflexe učení je velmi důležitou a cennou součástí celkového vzdělávacího procesu, který se prolíná celoživotní perspektivou. Co nám učení přináší, nakolik je pro nás smysluplné a efektivní to, co a jakým způsobem se učíme, či nakolik jsme schopni vidět progres a zhodnotit, zda se posouváme kýženým směrem? To by měly být zásadní otázky u každého učebního procesu a karty pro reflexi jsou jedním ze způsobů, jak si s takovými otázkami hravou formou poradit, včetně nedílné emoční stránky.

Popis aktivity:

V pracovním listu pdf. souboru jsou všechny karty sady v barevném provedení, takže si je lze vytisknout, nastříhat a pro jejich větší odolnost případně zalaminovat. Součástí pracovního listu je i návod a tipy, jak s kartami pracovat, přičemž časem jistě naleznete i vlastní způsob, do jakých aktivit je lze zapojit.

Pomůcky:

Pro výrobu karet vytištěný arch Reflektivní karty včetně návodu a doporučení a nůžky, příp. laminovačka.
Pro samotnou práci dle situace papír a psací potřeby.

Závěry, reflexe

S kartami lze pracovat po skončení jakékoliv fáze učení (hodina, téma, cyklus...), exkurze, stáže nebo pordenské práce (po konzultaci či workshopu, ukončení dílčí aktivity, ukončení poradenského procesu). Více tipů naleznete v pracovním listu..

Časová dotace:

cca od 10 min. dále dle potřeby

Zdroj:

Jobinovace.cz

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v