Blok IV. Jednou budu muset do práce…co pak? (Svět práce)

Cíl

Celková orientace v pracovním světě.

Očekávané výstupy
 • žáci se orientují v nabídce základních povolání a dovedou je charakterizovat

 • žáci chápou princip fungování trhu práce, znají základní práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů

 • žáci dovedou vyhledávat, zpracovávat a třídit informace o pracovních nabídkách a dokážou na ně adekvátně odpovídat

 • žáci se dovedou přiměřeně a sebejistě prezentovat

 
Výběr aktivit

Oddíl 1. Co je trh práce a k čemu je dobrý? (Trh práce)

Oddíl 2. I já budu muset něčím být. Ale čím? (Profese a jejich charakteristiky)

Oddíl 3. Chystám se do práce... (Hledání zaměstnání, životopis, pohovor, základy pracovního práva)

Oddíl 4. Co po mě budou v práci chtít? (Požadavky zaměstnavatelů na absolventy)

 
Modelová lekce k tématu svět práce
 • Materiál vytvořený v projektu "KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji" 

Modelový projektový blok k tématu svět práce (95 minut )

Motivační spot

Jednou budu muset do práce

Dále také viz
 • www.infoabsolvent.cz

 • http://www.nuv.cz/

 • http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx

 • Wedlichová I., Mrázová E., Šikulová R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy, Most: Hněvín, 2007

 • Blažková, J.: Moje volba – pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd, Most: Hněvín, 2006

 • Horská V., Zemánková H.: Volba povolání – pracovní sešit, Most: Hněvín, 2005

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v