Kasuistiky – konkrétní inzeráty bez názvu pozic

Motivační úvod

Už jste se někdy setkali s pracovními inzeráty? Kdy a kde? Jak vypadají? Co obsahují? Závěry z diskuze může učitel napsat na tabuli. Tím vznikne struktura inzerátu.

Popis činnosti

Na pracovních portálech či v tisku učitel předem vyhledá vhodné inzeráty. Ty upraví tak, aby z inzerátu nebylo možné vyčíst název dané pozice. Třída se rozdělí na skupinky po cca 4 lidech. Každé skupině dá učitel vylosovat cca 3 inzeráty. Skupinky mají za úkol určit o jakou pozici by se mohlo jednat (např. podle požadovaného vzdělání a praxe, požadavků na jazyky, PC dovednosti…)a svůj názor zdůvodnit a obhájit v následné diskuzi. Pokud by si žáci nevěděli rady, mohou dostat ke každému inzerátu možnosti. Pak si celá třída sedne do kruhu a skupinky postupně prezentují svoje návrhy. Následuje korekce a doplnění údajů.

Závěry

Žáci se naučí pracovat s inzeráty, pochopí, které kompetence mohou být důležité pro mnoho různých povolání a které jsou naopak specifické pro konkrétní povolání.

Pomůcky

Pro každou skupinku pracovní inzeráty s vymazanými (začerněnými) místy, která identifikují inzerovanou pozici.

Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v