Myšlenková mapa

Motivační úvod

Víte, co se skrývá pod pojmem trh a co je jeho podstatou? Zkuste uvést příklad trhu. Zkuste popsat, jak trh funguje? V diskuzi dojde učitel k pojmu trh práce (tento pojem však již nevysvětluje).

Popis činnosti

Žáci se rozdělí do skupinek po cca 6 lidech, každá skupina dostane arch papíru. Doprostřed archu si každá skupina napíše pojem trh práce. Pak dostane skupinka za úkol utvořit tzv. myšlenkovou mapu, tj. připojit k pojmu trh práce všechny pojmy, které je v této souvislosti napadají. Každý připojovaný pojem by měl být v mapě dán do správné souvislosti s pojmem trh práce.

Náměty, jak správně tvořit myšlenkovou mapu:

  • nejprve promyslet celkovou koncepci a sepsat hlavní pojmy + jejich souvislosti

  • začít ve středu papíru hlavním tématem (např. trh práce)

  • využít obrázků a symbolů, použít barvy

  • vybrat důležitá témata a zdůraznit je pomocí velkých a malých písmen

  • během tvůrčí činnosti je zapotřebí žáky průběžně motivovat k pokud možno precizní a kvalitní práci

 
Závěry

Po uplynutí časového limitu (dostatečně dlouhého, aby mohla vzniknout tvůrčí atmosféra) se všechny skupinky sejdou a postupně odprezentují svá díla. Následuje diskuze z níž vyplyne definice trhu práce a jeho základní charakteristika.

Pomůcky

Pro každou skupinku:

  • prázdný arch papíru

  • fixy, pastelky, tužky..

 
Časová dotace

90 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v