Diskuze o povoláních našich blízkých

Motivační úvod

Při volbě vlastní profesní dráhy se můžeme inspirovat profesemi našich příbuzných a známých. Předpokladem však je, že máme přehled o tom, kdo jakou profesi vykonává a co se za názvem dané profese vlastně skrývá. Proto se následující aktivitou pokusíme získat alespoň základní přehled o profesích našich blízkých

Popis činnosti

Každý žák dostane 3 nevyplněné dotazníky k charakteristice profesí (název pozice, náplň práce, pracovní prostředí, nutné dovednosti, požadované vzdělání…) a jeho úkolem bude zvolit si 3 osoby ze svého okolí a pokusit se vyplnit dotazník charakterizující profesi dotyčných blízkých.
V jedné hodině vycházejí žáci pouze ze svých dosavadních znalostí. Poté proběhne diskuze a do příští hodiny budou mít žáci za úkol doplnit dotazník co nejúplněji. Následuje znovu diskuze nad zjištěnými informacemi.

Závěry

Dozvěděli jste se něco nového o profesích vašich blízkých? Překvapily vás nějaké informace?Jaké? Změnili jste na základě zjištěných informací svůj názor na své možné budoucí povolání?

Pomůcky

Pro každého žáka

  • 3 prázdné dotazníky k charakteristice profesí

  • tužky.

 
Časová dotace

2 x 30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v