Poradce pro zaměstnání

Motivační úvod

Zažili jste někdy pocit, že v kůži ostatních byste věděli, co dělat, ale ve své kůži nevíte? Radíte rádi ostatním, co by měli nebo mohli dělat? V následující aktivitě si budete moci vyzkoušet roli poradců pro zaměstnání.

Popis činnosti

Žáci utvoří dvojice, nejlépe takové, které se znají. Asi 5 minut spolu hovoří – vzájemně se ptají, čím se dotyčný zabývá, co ho baví, co nesnáší. Snaží se zjistit oblasti, ve kterých je ten druhý dobrý a úspěšný, sbírá informace o tom, co dotyčného zajímá a čím by se mohl v budoucnu zabývat.
Po sesbírání potřebných informací má každý žák cca 5 minut na to, aby svému spolužákovi vymyslel zaměstnání, v němž by mohl být úspěšný a které by ho těšilo. Každý si na papír zapíše 3 možnosti zaměstnání.
Následně každá dvojice představí své výsledky ostatním – každý přečte zaměstnání, která pro svého kolegu vymyslel, a volbu zdůvodní. Druhý z dvojice tyto návrhy okomentuje – zda by ho to bavilo, v jakém směru by toto povolání rozvíjel, apod. Je dobré, když učitel žáky trochu zná, aby mohl v případě potřeby pomoci s doporučením.

Závěry, reflexe

Následuje společná diskuze. Možné otázky pro reflexi: Bylo pro vás složité odhadnout, čím by chtěl váš spolužák být? Je pro vás jednodušší vymýšlet budoucí povolání pro sebe nebo pro druhé? Proč? Měli vaši kolegové nějaké inspirující nápady? Jaké?

Pomůcky

Papíry a tužky

Časová dotace

30 minut

Zdroj

Neuman, J. a kol.: Hry do kapsy IX.: sociální, motorické a kreativní hry

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v