Profesní rodokmen

Motivační úvod

Přemýšleli jste už, čím byste chtěli jednou být? Kdo nebo co vás přivedlo k těmto myšlenkám? Lidé ve vašem věku se velmi často o svém povolání rozhodují pod vlivem svých příbuzných. Je to u vás tento případ? Kdo vás ve vašem rozhodování ovlivňuje a čím konkrétně?

Popis činnosti

Před vytvářením rodokmenu jsou žáci v předchozí vyučovací hodině požádáni, aby si do příští hodiny ujasnili případně doplnili znalosti o profesích svých příbuzných - do úrovně prababiček a pradědečků.
V následující hodině si žáci vytvoří svůj rodokmen nejprve pastelkami nebo fixami na prázdný papír (aby si ujasnili vztahy v rodině a jednotlivé profese) - příklad ztvárnění tohoto konceptu např. ZDE  a poté načisto do pracovního listu Můj rodokmen (viz pomůcky níže). Výsledné výtvory mohou být následně diskutovány a poté vyvěšeny ve třídě.

Závěry, reflexe

V diskuzi jsou žáci vedeni k tomu, aby sledovali souvislosti mezi povoláními jednotlivých příbuzných. Možné otázky do diskuze: Co jste při pátrání ve vaší rodinné minulosti zjistili? Má nějaká profese ve vaší rodině tradici? Dá se ve vašem profesním rodokmenu vystopovat profesní ovlivnění dětí svými rodiči (prarodiči)?

Pomůcky

Pro každého žáka:

 
Časová dotace

45 minut

Zdroj

Základní škola Dobřany

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v