Využívání času

Motivační úvod

Všichni tuší, že zaměstnavatelé požadují od absolventů kvalitní znalosti a dovednosti v oboru. Kromě těchto tzv.hard skills však budou u každého výběrového řízení posuzovány také vaše soft skills.
Poté učitel vede s žáky krátkou diskuzi o obsahu pojmu soft skills.
Mezi tyto „měkké dovednosti“ patří mimo jiné také time management, tj. plánování času a schopnost jeho efektivního využívání. A jak jste na tom s časem vy? Myslíte, že obstojíte v zaměstnání při plnění mnoha náročných pracovních úkolů?
Nyní je čas ještě všechno natrénovat. Prvním krokem je utvoření přehledu, čemu věnujete kolik času…

Popis činnosti

Učitel rozdá každému žákovi připravený dotazník „Rozdělení času“ (viz pomůcky níže). Po vyplnění proběhne společné vyhodnocení a diskuze.

Závěry, reflexe

Při společném vyhodnocování čte učitel jednu odpověď po druhé a žáci postupně odpovídají – tak nejlépe vyniknou shody či rozdíly v jednotlivých odpovědích.
Následuje diskuze ke zjištěným výsledkům - Možné otázky pro reflexi: Jste spokojeni s tím, jak využíváte svůj čas? Myslíte si, že ho využíváte efektivně? Co byste chtěli v této oblasti změnit/zlepšit? Proč je pro zaměstnavatele důležité vědět, jak si dokážete zorganizovat svůj čas?

Pomůcky

Pro každého žáka:

 
Časová dotace

45 minut

Zdroj

Neumann, J. a kol.: Hry do kapsy II: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v