Neverbální komunikace (nejen) u pohovoru

Motivační úvod

Třída se rozdělí na menší skupinky, každá skupinka dostane obrázek znázorňující několik lidí v sociální interakci. Skupinky mají podle neverbálních signálů osob vymyslet k obrázku krátký příběh (kdo má ke komu jaký vztah, o čem se lidé na obrázku baví...kdo si co myslí...). Následuje prezentace jednotlivých příběhů.

Popis činnosti

Hra na personalisty: každý žák dostane pracovní list "Neverbální komunikace pohovor" (viz pomůcky níže) a soubor otázek k pracovnímu listu. Obrázky na pracovním listu je dobré nejprve jednotně očíslovat. Poté začnou žáci promýšlet své odpovědi na zadané otázky.
Přílad zadání:
Představte si, že jste personalisté, kteří rozhodují o přijetí či nepřijetí různých uchazečů o zaměstnání. Prohlédněte si náledující obrázky a zkuste odpovědět na následující otázky: Která osoba na vás působí nejistě? Která osoba vám může lhát? Která osoba před vámi něco skrývá? Která osoba na vás působí nervózně? Která osoba vám nevěnuje příliš pozornosti? Kterou z uvedených postav byste nejspíše zaměstnali a proč? Kterou z uvedených postav byste nikdy nezaměstnali a proč? Ke každé otázce můžete přiřadit jeden nebo i více obrázků. Následuje nejprve diskuze v menších skupinkách a následně v celé třídě.

Závěry, reflexe

Žáci mají možnost si uvědomit, jak důležité jsou u přijímacího pohovoru (a nejen u něj) neverbální signály. Mohou si začít lépe uvědomovat, jak působí jejich neverbální řeč, a mohou se naučit s ní lépe pracovat.

Pomůcky

Pro každou skupinku:

Pro každého žáka:

Poznámka

Výše zmíněné didaktické pomůcky lze dobře využít i jinými než navrženými způsoby.

Časová dotace

45 minut

Zdroje

Základní škola Dobřany
Erhard Thiel: Mluvíme tělem

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v