Pracovní koláž

Motivační úvod

Učitel nejvprve luští s žáky křížovku (tímto způsobem lze např. dobře zopakovat látku z minulých hodin): Žáci se mohou rozdělit do menších skupin a luštit hromadně. Učitel vždy popíše nějaký pojem a připojí pořadí písmene, které si mají žáci v daném pojmu podtrhnout (písmeno, které vstupuje z daného pojmu do tajenky). V tomto případě bude tajenkou slovo "Práce", "Pracovat" nebo např. i celý citát, který se týká tématu práce (např. "Bez práce nejsou koláče", "Práce šlechtí človeka" nebo i nějaké méně známé přísloví o práci)

Popis činnosti

Společná tvůrčí činnost - výroba společné koláže (případně kresby) na téma „práce“ – celá třída (v případě velkých tříd lze třídy rozdělit na menší skupiny) dostane velkou roli papíru (např. několik spojených papírových archů…), dále různé časopisy, noviny, fixy, pastelky, nůžky, lepidlo… Každá skupina bude mít za úkol vytvořit společnou koláž na téma „práce“.

Závěry, reflexe:

Tvorba koláže bude probíhat cca 45 minut. Poté proběhne společná reflexe (prezentace kreseb a zdůvodnění jednotlivých prvků). Z prezentace kreseb by měl vyplynout závěr, že práce má mnoho různých podob, každý si ji představuje jinak, jisté však je, že se každý člověk ve svém životě s prací dříve nebo později setká. - Výsledné výtvory skupin mohou být následně např. vyvěšeny v jejich třídách.

Pomůcky

Pro každou skupinu:

  • velkou roli papíru

  • různé časopisy, noviny

  • fixy, pastelky, nůžky, lepidlo…

 
Časová dotace

45 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v