Jak hledat práci?

Motivační úvod

Zkoušeli jste si už někdy najít brigádu? Jakými způsoby jste ji hledali? Bylo pro vás snadné si nějakou práci nalézt? Obecně platí, že čím víc způsobů hledání zaměstnání vyzkoušíme, tím větší máme šanci na úspěch. O některých způsobech už jistě každý z vás ví, ale existují ještě další způsoby? Nápadů, jak si najít práci není nikdy dost...

Popis činnosti

Žáci se rozdělí do skupinek po cca 6 lidech. Každá skupinka se sesedne kolem jednoho stolu a dostane veliký arch papíru a několik fixů. Všechny skupinky budou mít za úkol během časového limitu vymyslet co nejvíce způsobů, jak hledat zaměstnání. Ale pozor!
Plnění úkolu bude probíhat formou tzv. brainstormingu, tj. nejprve se „chrlí“ nápady bez jakéhokoliv kritického zhodnocení (je zakázáno návrhy hodnotit, doptávat se na detaily nebo vzájemně porovnávat). Teprve v následující fázi aktivity se sepsané návrhy jeden po druhém hodnotí
Nejprve se vyškrtají nápady, které se objevily vícekrát, a objasní se nápady, které nebyly ostatními pochopeny. Nápady je v této fázi možné rovněž strukturovat. To znamená například je přepsat do skupin podle logických souvislostí. Závěrečným krokem je výběr nápadů. Smyslem je zde zúžit širokou paletu nápadů na ty nejlepší. V některých případech je použitelné hlasování.

Poznámka

Nejefektivnější a zároveň z hlediska vzniku možných konfliktů nejméně rizikové je stanovení jasných kritérií, podle kterých se budou nápady vybírat. Tato kritéria je možné stanovit předem. Pokud kritéria nestanovíme, může se lehce stát, že žáci navzájem „bojují“ o prosazení svého řešení a neexistují argumenty, které by dokázaly tyto situaci efektivně vyřešit.
Po ukončení činnosti všech skupinek (tj. všechny skupinky mají svůj seznam řešení problému) se uskuteční diskuze v celé třídě. Každá skupinka nejprve odprezentuje svůj seznam a v následné diskuzi vznikne jeden společný seznam, na němž se shodně celá třída. Tento seznam je možné následně ve třídě vyvěsit.

Závěry, reflexe

Možné otázky do reflexe: Jak se vám ve skupinkách pracovalo? Přijde vám metoda brainstormingu prospěšná? Jak jste spokojeni s výsledným seznamem? Které z možností v seznamu jste již sami vyzkoušeli? S jakým výsledkem?

Pomůcky

Pro každou skupinku:

  • veliký arch papíru

  • několik fixů

 
Časová dotace

45 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v