Korektoři životopisů

Motivační úvod

Už jste si zkoušeli napsat svůj životopis? Podle čeho jste se při jeho tvoření řídili? Už jste svůj životopis někdy někam posílali? Jak myslíte, že by váš životopis působil na zaměstnavatele? Co všechno můžeme z životopisu o člověku vlastně vyčíst? (nejen informace o vzdělání, ale i o jeho osobnosti…)
Pro to, aby byl člověk úspěšný ve výběrovém řízení je důležité mít dobře a zajímavě napsaný životopis. Některým z vašich kolegů se to však trochu nepovedlo… Zkuste si představit, že jste korektoři životopisů a opravte nepovedené životopisy vašich kolegů.
Poté učitel každému žákovi rozdá několik předem připravených životopisů (všichni žáci dostanou stejné životopisy ).

Popis činnosti

Každý žák dostane několik modelových životopisů. V každém z nich však bude nějaká zásadní chyba (nedostatek informací, nadbytek informací, gramatické chyby, neadekvátní informace, nevhodná fotografie…) Žáci mají chyby odhalit a opravit.
Poté se utvoří menší skupinky, které budou diskutovat o výsledcích svého pozorování. Na konci proběhne diskuze v celé třídě, korekce všech chyb a zdůvodnění oprav.

Závěry

Žáci si během techniky mohou dobře ujasnit co a jak by měli ve svém životopisu uvádět.

Pomůcky

Pro každého žáka: několik modelových životopisů s různými chybami, tužka

Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v