Rodinná pracovní anamnéza II

Motivační úvod

Rodinné prostředí hraje roli též v procesu výběru školy s ohledem na možnou profesní orientaci. Pomocí rodinné pracovní anamnézy lze zjistit, jaká zaměstnání se v rodu obou rodičů vyskytovala, čím to bylo podmíněné, na základě čeho si svou profesi rodiče, prarodiče a příp. další předci volili, jaké vzdělání k tomu bylo potřeba a nakolik to může ovlivnit stávající volbu žáka, který se nachází v odlišném dobovém kontextu a může srovnat své postoje s odvahou či konformitou členů své rodiny.

Popis aktivity:

Krátký dotazník vyplní dítě s rodiči, případně prarodiči. Vyplněná anamnéza slouží k rekonstrukci kariérní dráhy dospělých členů rodiny, na základě níž lze pracovat s motivy a okolnostmi, které v daných případech hrály ve volbě školy a profesí roli. Ukazuje také na vlivy, které mohou stát za tendencemi v rodině preferovat určitou vzdělávací a profesní dráhu a vstupovat tak do procesu volby žáka či studenta. S anamnézou lze pracovat doma, ve škole či jiném poradenském pracovišti.

Závěry, reflexe

Rodinná anamnéza má podobný potenciál jako aktivita Jak se rozhodovali dospělí kolem mě? Pokud ji poradce používá jako jeden ze vstupních kanálů nesoucích informace pro kariérové informace o klientovi, lze na ně navázat rozhovorem (Co Tě k tomu napadlo nebo napadá? Dozvěděl/a ses něco nového? Vidíš tam nějakou inspiraci pro svou vzdělávací a profesní cestu? Jaké bylo vyplňování s rodiči, prarodiči? Vedli jste o tom nějaký rozhovor?), případně se bavit s klientem, jak zjištěné informace zapadají do jiných, dalších aktivit a souvisejících témat poradenského procesu.

Pomůcky

Dotazník pro žáky

Časová dotace

10 – 20 min.

Zdroj:

Info Kariéra podle Thomase Dienera

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v