Pracovní činnosti

Motivační úvod

Diskuze o povoláních rodičů a blízkých - každý žák si představí jednoho zaměstnaného člověka ze svého okolí, o jehož profesi má alespoň nějaké informace (pozici, náplň práce...).
Žáci se následně rozdělí do dvojic. Každý žák svému spolužákovi řekne základní informace o člověku a pozici na níž pracuje a druhý z dvojice bude mít za úkol doplnit náplň práce jmenovaného člověka.
Příklad:
Žák 1: Můj strejda dělá automechanika. Žák 2: to se asi nejčastěji zabývá spravováním a úpravou aut, jejich seřizováním...apod. Poté následuje diskuze v celé třídě (kolečko - každá dvojice představí své poznatky)

Popis činnosti

Každému žákovi je rozdán pracovní list "Pracovní činnosti" (viz pomůcky níže). Žáci mohou pracovní list vyplňovat zcela bez nápovědy nebo může učitel žákům poskytnout výčet správných odpovědí v přeházeném pořadí (list se správnými odpověďmi naleznete také v pomůckách níže). Úkolem žáků je správně doplnit dvojice profese - vykonávané činnosti.

Závěry, reflexe

Žáci se při aktivitě mohou dozvědět nové souvislosti a poznatky týkající se konkrétní náplně práce ve vybraných profesích.

Poznámka

Aktivitu lze vhodně doplnit některým z videorozhovorů Osobnosti v profesích - například za účelem rozproudění diskuze o konkrétní náplni práce jednotlivých povolání.

Pomůcky

Pro každého žáka:

Časová dotace

40 minut

Zdroj

Základní škola Dobřany

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v