Byla spuštěna 3. výzva šablon pro MŠ a ZŠ

Byla spuštěna 3. výzva šablon pro MŠ a ZŠ

Poslední březnový den vyhlásilo MŠMT 3. výzvu Šablon OP VVV. Podpora se týká mj. opět posílení personálních kapacit. Větší důraz bude kladen na projektovou výuku. Projekty je možné podávat do 29. června 2021.

Podporované aktivity:

  • personální podpora MŠ a ZŠ (včetně šablony školní kariérový poradce pro ZŠ)

  • rozvoj a stáže pedagogických pracovníků

  • podpora ICT

  • extrakurikulární aktivity

  • projektové dny

  • spolupráce s rodiči

Přehled šablon a jejich věcný výklad je ZDE

Samotný text výzvy je ZDE

Další podrobnosti naleznete ZDE

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v