Festival Posviť si na budoucnost byl letos celý on-line. A pozor! Chystá se pokračování! Již brzy...

Festival Posviť si na budoucnost byl letos celý on-line. A pozor! Chystá se pokračování! Již brzy...

Letos jinak, ale přesto zajímavě a hlavně prospěšně. Tak by se dal shrnout letošní netradiční ročník tradičního festivalu vzdělávání a práce Posviť si na budoucnost. Místo DEPA 2015 se festival letos zabydlel v on-line prostoru. Pro všechny zúčastněné strany - pořadatele, vystavující školy i virtuální návštěvníky - to byla jedinečná a nová zkušenost. A to dokonce taková, že většina vystavovatelů projevila zájem tento živý den zopakovat. Na tyto podněty organizační tým mile rád reaguje, takže chystá pokračování Posviť si, více informací poskytnou organizátoři na přelomu ledna a února 2021, informace budou rozesílány i na jednotlivé školy. Sledujte náš web a novinky na webu Posviť si na budoucnost.

Ale zpět ještě k průběhu premiérového on-line Posviť si:

V pátek 13. listopadu proběhl celodenní pestrý on-line program moderovaný členy Studentského parlamentu Plzeňského kraje. Tito dva studenti se podíleli i na přípravě festivalu pod vedením kolegů z Info Kariéry a nutno říct, že moderování on-line festivalu zvládli na jedničku: byli pohotoví a dokázali se s grácií vypořádat i s technickými problémy při prezentaci jednoho z příspěvků v odpoledním živém vysílání.

Celý den s Posviť si byl rozdělený na dopolední a odpolední část, v průběhu celého dne zároveň mohli zájemci využívat možnosti on-line kariérového poradenství, které poskytovali zaměstnanci Info Kariéry a plzeňského Úřadu práce.

Dopolední program festivalu byl zahájen videotutoriálem, ve kterém moderátoři účastníkům vysvětlili, kde na stránkách festivalu najdou vystavující střední školy, jak mohou kontaktovat kariérové poradce, jak se dá využít festivalová karta či další dostupné materiály. Toto průvodcovské video zhlédlo během pátečního dopoledne zhruba 430 unikátních návštěvníků.
Po celé dopoledne zároveň probíhaly online schůzky s jednotlivými vystavujícími středními školami ze všech koutů Plzeňského kraje. Do této formy distančního setkávání se zapojilo 31 škol, které takto „odbavily“ celkem 560 návštěvníků, z nichž většinu tvořili žáci 9. ročníků ZŠ. Dotazy účastníků se nikterak nelišily od obvyklých dotazů při prezenční formě festivalu – týkaly se oborové nabídky škol, uplatnění absolventů po škole, možností praxí a odborného výcviku ve firmách či možnosti ubytování. Řadu návštěvníků také zajímala možnost navštívit školu osobně a probíhalo také domlouvání dalších schůzek a kontaktů (online/telefonicky/mailem).
Ze zpětné vazby od vystavujících škol vyplývá, že možnost online prezentace na festivalu velmi uvítaly, přičemž pro většinu z nich to byla první taková zkušenost a rády by ji v budoucnu zopakovaly.

Odpoledne pak probíhalo moderované živé vysílání, v němž byly prezentovány příspěvky, které se na tematiku kariérového poradenství podívaly z různých perspektiv. Odpolední program zhlédlo živě asi 150 diváků, ze záznamu si ho později pustila ještě další stovka. Na programu byly tyto příspěvky:

  • Andrea Csirke: „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“ – rozhovor se zkušenou kariérovou poradkyní o tom, jak by spolu měli deváťáci a jejich rodiče mluvit o výběru střední školy a povolání

  • Pavlína Kroužková: „Prezentace programu Erasmus+“ – proč je dobré se do mobilit a Erasmu+ zapojit již během středoškolského studia nejen na odborných středních školách

  • Marcel Gondorčín: „Budoucnost profesí v Plzeňském kraji“– prezentace o tom, jaká budou v příštích letech potřeba povolání, dovednosti a kompetence na trhu práce

  • Petra Staňková: „Nabídka aktivit Západočeské univerzity pro žáky ZŠ“ – ZČU nabízí velké množství workshopů, kempů, letních škol, kde si mohou žáci základních škol osahat a vyzkoušet spoustu věcí, které by je mohly bavit a třeba i zlákat pro studium

  • Jitka Hanzlíčková: „Jak se dostat na střední školu, kterou si dnes vybírám?“ – rozhovor o dostupných možnostech, které pomohou uchazečům zvládnout přijímací zkoušky

Záznam celého odpoledního vysílání je k dispozici na Youtube kanálu Posviť si na budoucnost nebo přímo na webu festivalu.
Možnost vrátit se k průběhu i výstupům festivalu kdykoliv z pohodlí domova je jednou z nesporných výhod letošní on-line formy akce. Na webu festivalu budou dostupné i profily zapojených středních škol a bude zde k dispozici i metodika a festivalová karta.
Krokem správným směrem je určitě také rozvíjení možností on-line kariérového poradenství, které bylo mimochodem hodně diskutováno i na nedávné mezinárodní on-line konferenci „Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama

Jak můžeme vyčíst i z přiložené infografiky z dílny InfoKariéry, letošní on-line ročník festivalu si našel cestu, jak i v tomto korona-období pomoci žákům, učitelům i rodičům při rozhodování o další studijní a profesní dráze dětí. A nepochybně se stal pro všechny zúčastněné strany cennou zkušeností a velkou inspirací do dalších let!

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v