Přihlášky a přijímačky na střední školy 2024: jak pomoci žákům i rodičům?

Přihlášky a přijímačky na střední školy 2024: jak pomoci žákům i rodičům?
Oficiální informace k novým přijímačkám:
Jak to bude probíhat?
 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních bude v novém informačním systému  DIPSY - Digitální přihlašovací systém

 • Uchazeči podávají přihlášku v 1. a ve 2. kole až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou):

 • Jak podat přihlášku na SŠ - info pro rodiče a žáky

  • 3 různé způsoby (POZOR! vybírá se jen jeden!):

   1. Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další). Podrobnosti k ověření identity viz identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz.

   2. Podáním výpisu vytištěného z online systému

    • Videonávod: Vyplnění elektronické přihlášky v DiPSy (Varianta výpisem)

    • vytiskne se a podá v listinné formě bez příloh (ty se vkládají elektronicky)

    • vyplnění je možné realizovat v základní škole s podporou pedagogického pracovníka

    • výpis lze vyplnit opakovaně zkušebně – dokud nebude podepsaná přihláška střední škole doručena, zůstane skryta

   3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

    • formulář je k dispozici na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz a ve školských informačních systémech

    • podává se s přílohami v listinné podobě na každou školu samostatně

  • Elektronické podávání přihlášek v novém informačním systému DIPSY se spustí 1. února 2024!

  • Informace pro uchazeče (pdf) - termíny a postup

Důležité změny 2024:
 • Určení priority - uchazeč na přihlášce závazně seřadí pořadí škol a oborů vzdělání podle své priority.

  • Na první místo v přihlášce přijde nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.

  • Na druhé místo přijde obor, kam žák nastoupí, když se nedostane do oboru na prvním místě.

  • Na třetí místo přijde obor, kam žák nastoupí, když se nedostane do oboru ani na prvním ani na druhém místě

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru vzdělání!

 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplň do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Důležité termíny: 

Podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů:

 • Od 1. února do 20. února 2024

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek - jednotná přijímací zkouška:

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby

 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

 • Časový rozvrh JPZ

Náhradní termíny JPZ:

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Zveřejnění výsledků:

 • 15. května 2024 - zveřejnění výsledků přijímaček v DIPSY a zároveň na veřejně přístupném místě ve škole. Tím se rozhodnutí považují za oznámená.a v písemné formě se nevyhotovují a nezasílají. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů se již nepodává. Případná volná místa (vzniklá např. po vzdání se práva na přijetí některými uchazeči) se obsazují až v dalších kolech.

 • Další důležité termíny jsou k dispozici v článku ZDE.

Doporučení pro setkání s rodiči:
 • ukažte jim Web prihlaskynastredni.cz

 • pro výběr školy a oboru můžete využít informační zdroje v tomto článku

 • apelujte na podávání přihlášek prostřednictvím přihlášení přes identitu občana (bankovní identitu, aj.) v DIPSY. Výhody = předvyplňování systémem, přístup k informacím a snadnější a přehledná komunikace, odpadá nutnost docházet na poštu a platit za doporučené dopisy

 • při nemožnosti k přihlašení do DIPSY přes identitu občana podpořte vyplnění přihlášky v DIPSY s využitím výpisu (2. typ) – lze s žáky či rodiči v IT učebně (bez předání střední škole nejde o závazné podání přihlášky)

 • usnadněte dokladování předchozího vzdělávání poskytnutím zjednodušené formy hodnocení (lze vytisknout ze školských systémů)

 • představte videotutoriál, jak přihlášku do DIPSY zadat (Videonávod: 1.typVideonávod: 2. typ)

 • představte algoritmus přiřazování uchazečů do zvolených oborů vzdělání

 • apelujte na zvážení podání přihlášky alespoň do jednoho maturitního oboru – dojde tak k objektivnímu ověření znalostí a získání výsledku jednotné zkoušky i do dalších kol přijímacího řízení pro případ, že by se uchazeč hlásil do oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 • upozorněte na bezpředmětnost podávání odvolání z kapacitních důvodů, jak tomu bylo dříve

 • upozorněte na možnost vzdát se práva na přijetí a hlásit se do dalších kol

Může se hodit:
Jak se na přijímačky připravit?
 • Velký průvodce přijímačkami (ČT Edu) 

  • Vše, co jste kdy chtěli vědět o procesu přijímaček a přípravě na ně. Ale báli jste se zeptat. Jak budou probíhat přijímačky na střední školy 2024? Co se mění? Jak podat elektronickou přihlášku? Jak se z toho všeho nezbláznit a dobře se připravit?

 • Přijímačky na SŠ a gymnázia: Jak se připravit? (ČT Edu)

  • základní přehled i hloubkový ponor do témat, která se u přijímaček standardně objevují. Ve videích vám látku vysvětlíme a v pracovních listech si pak ověříte, jak moc jste jí porozuměli. Naučíte se s námi vytvářet myšlenkové mapy a sestavíte si účinnou strategii přípravy. Přijímačky za vás sice neuděláme, ale pomůžeme vám s přípravou tak, abyste je zvládli nejlépe, jak můžete.

 • TAU - Trénuj a uč se (Cermat) 

  • Zde si můžeš buď učivo procvičovat s možností opravy, anebo spustit simulaci opravdové zkoušky. Web je zcela zdarma, výsledky jsou vyhodnocené online a je to bez nutnosti přihlášení

Další tipy a informace:

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v