Rýsuje se podoba revolučních přijímaček na SŠ. Co by mělo být v roce 2024 jinak?

Rýsuje se podoba revolučních přijímaček na SŠ. Co by mělo být v roce 2024 jinak?

Po loňských slušně řečeno chaotických přijímačkách svítá naděje, že ty v roce 2024 tak chaotické nebudou. Ministerstvo školství aktuálně intenzivně chystá novelu školského zákona, která proces přijímaček v některých ohledech zásadně změní. Přinášíme přehled nejdůležitějších změn, které se s nemalou pravděpodobností stanou na jaře 2024 realitou:

1) Přihlášky na SŠ se budou moci podávat 3 způsoby
  • plně digitálně s ověřenou identitou (do nového informačního sytému)

  • elektronicky do nového informačního sytému, ale bez ověřené identity – stejný formulář X nepředvyplněný (bude nutné vyplnit všechny údaje + musí se vytisknout výpis z elektronického systému a ten papírově doručit na všechny 3 školy)

  • klasická papírová přihláška – 3 kopie přihlášek + přílohy – bude se doručovat papírově. Následně prioritní škola (ta označená žákem za volbu 1.) přepíše přihlášku do systému (ID rodiče a ID dítěte, 2. a 3. volbu školy), následně proběhne automaticky načtení údajů

Každý žák bude mít po registraci přihlášek v systému centrálně přidělené unikátní číslo.
Podle formy podání přihlášky pak budou rozesílány také pozvánky k přijímací zkoušce (elektronické podání - elektronická pozvánka, papírové podání - pozvánka dopisem)

2) Přihlášky až na 3 školy, ale s povinnou prioritizací

Novinkou je, že každý bude mít možnost podat přihlášku na 3 školy a v případě oborů s talentovou zkouškou na 5 škol. Nutná bude ovšem prioritizace škol, tj. už při podání přihlášek si každý bude muset závazně říci, na jakou školu chce nejvíc, na jakou míň a na jakou nejmíň. Tento žebříček se po podání přihlášek už nebude moci měnit.

3) Přihlášky jen do února

Termín pro podání přihlášek na SŠ se pravděpodobně zkrátí z března na únor. Pravděpodobný termín podávání přihlášek je od 1. února do 20. února

4) Jednotná přijímací zkouška (JPZ) a školní část

Pro JPZ pravděpodobně zůstane povinná váha 60%. Školy si k tomu mohou vytvořit svoji školní část.
Pravděpodobné řádné termíny JPZ budou 12.4. – 17.4. Náhradní termíny pak budou zřejmě 29. a 30.4. Místo vykování JPZ určí CERMAT dle místa bydliště žáka a přetlaku na nejžádanější termíny a školy (aby všechny školy JPZ kapacitně zvládly)

5) Zrušení povinnosti ředitelům zohledňovat výsledky ze ZŠ

To, jestli dotyčnou střední školu budou při přijímačkách zajímat vysvědčení z 8. a 9.třídy by mělo být nově plně pouze na škole samotné (v kompetenci ředitele školy)

6) Výsledky přijímaček

Pořadí žáků při přijímačkách každý ředitel školy vloží do informačního systému, ale výsledky nebude sám ještě zveřejňovat. Jakmile budou v systému informace od všech škol, proběhne přepočet – den D ("velký třesk") - rozdělení žáků do škol. Všichni se pak najednou dozvědí, kdo se kam dostal a v informačním systému se zároveň budou okamžitě uvolňovat 2. a 3. místa.
Kdo se v 1. kole nedostane ani na jednu ze zvolených škol, bude mít šanci podat přihlášku do 2. kola (ale nepůjde pro 1. kolo dávat odvolání kvůli kapacitě).
Pro 2. kolo přijímaček ředitelé zadají kapacitu oborů, rodiče vyplní opět přihlášky až na 3 školy + povinně se zohlední výsledek JPZ (body z 1. kola) + body ze školní části. Vše se opět zadá do systému. Pak případně proběhnou 3. a další kola přijímaček, ale to snad jen pro velice malé množství uchazečů...

Na podzim 2023 čeká tuto novelu školského zákona legislativní kolečko, mezitím se bude pracovat na novém informačním systému a předpokládá se, že v druhé polovině ledna 2024 bude systém plněný informacemi o kapacitě škol a oborů pro 1. kolo přijímaček.
Věřme, že vše se stihne a přijímačky 2024 budou o dost klidnější než ty loňské!

Zdroj informací: Druhé jednání Národního konventu o vzdělávání (8.9.2023)

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v