Praktická a zdarma dostupná novinka. To je Vercajk kariérového poradce

Praktická a zdarma dostupná novinka. To je Vercajk kariérového poradce

Jak autorky z Centra kompetencí v úvodu příručky říkají "Předložená publikace má být tím „vercajkem“, který si kariérový poradce a poradkyně nosí s sebou a využívá v každodenní praxi." Tato nová praktická příručka kariérového poradenství pro střední školy obsahuje metodickou část a dále část s konkrétními aktivitami pro realizaci kariérového poradenství. 

První část příručky zmiňuje klíčové charakteristiky dospívání, které bezprostředně souvisejí s kariérovým poradenstvím a prací se středoškoláky. Další texty pak vymezují, jak kariérové poradenství efektivně do života školy začlenit i jak s aktivitami se studujícími smysluplně pracovat, vytěžit z nich co nejvíce, případně i rozvinout jejich dopad na žáky a žačky za využití dalších doplňkových činností, které ze společné práce přirozeně vyplynou.

První METODICKO-TEORETICKÁ ČÁST obsahuje následující:

 • Potřeby a vývojové souvislosti

 • Zapojení kariérového vzdělávání do výuky

 • Fáze kariérového rozhodování

 • Tipy na práci se třídou

 • Zdroje

 • Slovníček pro žáky

 • Seznam odborné literatury

Všichni kariéroví poradci pak jistě ocení praktickou druhou část, v níž jsou shromážděny aktivity vhodné pro realizaci kariérového poradenství. Náměty na činnosti jsou rozděleny do čtyř okruhů, jež vyplynuly z fokusových skupin se středoškoláky. 

 • JÁ A MÉ OKOLÍ

 • SEBEOBRAZ

 • INFORMOVANOST

 • ROZHODOVÁNÍ

Tyto čtyři tematické okruhy jsou pro přehlednost barevně odlišeny. Stanovené okruhy vyvstaly přímo z diskusí s dospívajícími, souvisejí s jejich potřebami, s tím, o čem sami přemýšlejí, jakou podporu pokládají za důležitou, resp. ve školách postrádají.

Každá z nabízených aktivit je popsána v podrobné struktuře:

 • Cíl
 • Fáze rozhodování (všímavost - rozšiřování obzoru - výběr z hroznů - volba - potvrzení volby)

 • Potřeba

 • Pomůcky

 • Čas

 • Příběh

 • Reflexe, diskuze

 • (Alternativy/rozšiřující tipy - např. i externí odkazy s QR kódy, apod..)

 • U relevantních aktivit jsou součástí přímo i předpřipravené pracovní listy.

Výhodou je, že nabízené aktivity jsou osvědčené, vyzkoušené v praxi.
Součástí Vercajku jsou dále také rozhovory s osobnostmi se zajímavou profesní dráhou. Prostřednictvím rozhovoru je tak možné se seznámit se zajímavými povoláními, kariérními cestami i způsoby, jak lze o vlastní kariéře uvažovat.
Publikace je určitě dobře využitelná nejen v prostředí SŠ (pro něž je primárně určena), ale také při poradenské práci s dalšími různorodými cílovými skupinami. 

Vercajk kariérového poradce si můžete zdarma stáhnout ZDE. Můžete si ho ale objednat i v "papírové" podobě, a to prostřednictvím TOHOTO FORMULÁŘE
Publikace vznikla v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ a díky tomu ji můžete získat bezplatně, pouze za poštovné a balné formou dobírky :-)

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v