Plná náruč nové inspirace z celé republiky: vzdělávací zdroje z kurzu Kariérový rozvoj ve školní praxi.

Plná náruč nové inspirace z celé republiky: vzdělávací zdroje z kurzu Kariérový rozvoj ve školní praxi.

Rozličné formy i způsoby využití. To lze nalézt ve volně dostupném přehledu vzdělávacích zdrojů z programu Kariérový rozvoj ve školní praxi.

Jaké formy výstupů v přehledu najdete?

- audio - projekt - video - online kurz - přednáška - text - pracovní list - publikace - metodika - prezentace - e-book - sociální sítě - kurz - web - data a statistiky - aplikace - nástroj - infografika

Pro jaké účely lze tyto výstupy využít?

- sebepoznání - orientace ve světě práce - volba školy - volba povolání - plánování a řízení kariéry - spolupráce s rodiči - sdílení zkušeností - spolupráce s firmami - sociální spravedlnost - well-being - vzdělávací politika - vzdělávací příležitosti - poskytování kariérového poradenství - práce budoucnosti - green guidance - sebeprezentace - osobní marketing

V tabulce jsou dostupné i odkazy na materiály v cizích jazycích - AJ, Nj, PL, SK.

S jakými nástroji se např. můžete setkat?

 • Will Robots take my job? - Aplikace, která po zadání profese ukáže pravděpodobnost nahrazení robotem/automatizaci.

 • 16Personalitises - Online test osobností vycházející z Jungovy teorie typů. 

 • Confused - Online test zájmů pro podporu při rozhodování o budoucím směřování.

 • Datová snídaně LMC - Pravidelný pořad společnosti LMC o aktuálních trendech na trhu práce ČR

 • Nejste na to sami: Zdroje školního kariérového poradce - Publikace shrnující zdroje, které má poradce k dispozici - vnitřní, školní, lidské, informační, metodické.

 • Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století - Přehled kariérových teorií, nahlédnutí do praxe kariérových poradců a lektorů, inspirace aktivitami, kompetence poradců.

 • Klimatická změna - online kurz pro pedagogy - Online kurz nabízející videa s odborníky z přírodovědné i společenskovědní oblasti, keří vysvětlují dílčí témata z oblasti klimatu, interaktivní snímky, testové otázky.

 • Krocení kariéry - Podcast o tom, že i kariéra může být o smylsuplnosti, spokojenosti, štěstí. Povídání s lidmi z Kariérního centra MUNI, personalisty, odborníky nebo absolventy.

 • Učitelé za tabulí: Jak komunikovat s rodiči - Webinář provází různými možnosti, jak nastavit efektivní komunikaci s rodiči žáků a jak může rodina a škola spolupracovat při vzdělávání dětí (a proč je to dobré).

 • Motivační spoty pro žáky - Videospoty a pracovní listy pro orientaci ve světě práce a volbu povolání.

 • ...a mnoha dalšími (celkem 326 zdrojů)

Kompletní tabulka je dostupná online ZDE. Lze si ji také stáhnout ve formátu xls.

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v