Přihlášky již do 20. února a mnoho dalších novinek. Přijímačky 2024 dostávají konkrétní podobu.

Přihlášky již do 20. února a mnoho dalších novinek. Přijímačky 2024 dostávají konkrétní podobu.
!AKTUÁLNĚ!
Byl spuštěn nový oficialní web k digitalizaci přijímacího řízení! www.prihlaskynastredni.cz.
V době kulminujícího počtu žáků devátých tříd (více viz ZDE - vývoj počtu 15letých v Plzeňském kraji) přichází revoluční podoba přijímacího řízení na střední školy. Kombinace těchto dvou faktorů způsobuje mezi odbornou i rodičovskou veřejností značné obavy a nejistotu. Práce poraců či pedagogů se v tomto ohledu stává zásadní pro podání důležitých informací, jak se v této turbulentní situaci rozhodnou pro středoškolské studium.
Ano, definitivní podoba nových přijímaček ještě nemá ukončený legislativní proces, ale některá fakta jsou již nyní více než pravděpodobná. Na co tedy již nyní chystat zvídavé žáky i rodiče? Přinášíme přehled nejzísadnejších změn. POZOR! Pro žáky a jejich rodiče jsme připravili přehlednou infografiku partnerského webu STUDUJ (www.studujvpk.cz) - infografika je k dispozici níže v galerii.
 
1) Dřívější termín pro podání přihlášek
 • Nově je nutné vše podat nejdéle do 20. února 2024! Přes tento datum "nejede vlak"!

2) Možnost vybrat až 3 školy/obory
 • žáci budou mít možnost vybrat si 3 školy nebo i obory na téže škole

 • pokud si žák podává přihlášku do oboru s talentovou zkouškou (až 2 přihlášky s termínem odevzdání do 30.11.), může mít voleb celkem 5 

3) Nutnost prioritizovat, tj. stanovit si u vybraných škol/oborů pořadí. To později už nepůjde změnit.
 • kam chce žák nejvíc, kam míň a kam nejmíň je také nutné si rozmyslet do termínu podání přihlášek (20.2.). Systém pak při vyhodnocování bude uchazeče přiřazovat na základě výsledků přijímacího řízení na školu s nejvyšší prioritou. Na ostatní 2 volby daného uchazeče nárok automaticky zanikne. Nebude možné odvolání.

4) Přihlášky půjde podat třemi způsoby. Ideálně však digitálně.

CERMAT nyní vytváří nový informační systém, do něhož se vše bude zadávat.
Digitálně (tj. zadáním do informačního systému) lze přihlášky vyplnit dvěma způsoby:

 • plně digitálně s ověřenou identitou - žák spolu s rodičem se přes bankovní identitu občana (rodiče) přihlásí do nového informačního systému a všechny přihlášky včetně všech příloh (skeny) vyplní a nahraje tam. Zároveň si v systému i zvolí prioritu u škol/oborů.

 • digitálně bez ověřené identity – stejný informační systém, stejný formulář jako výše, ale nepředvyplněný. Bude tedy nutné vyplnit ručně všechny údaje. Po zadání všech údajů i příloh do systému bude ale navíc nezbytné vytisknout výpis z elektronického systému a ten papírově doručit na všechny 3 školy

Pro přijímací zkoušky 2024 bude ještě ponechána i možnost podat přihlášky klasicky papírově:

 • klasická papírová přihláška – až 3 přihlášky na novém formuláři + všechny povinné přílohy (prospěch, zdravotní způsobilost, apod..) lze vyplnit a podat i papírově. Následně prioritní škola (ta označená žákem za volbu 1.) přepíše přihlášku do systému (ID rodiče a ID dítěte, 2. a 3. volbu školy), následně proběhne automaticky načtení údajů

Každému uchazeči bude po registraci přihlášek v informačním systému centrálně přidělené unikátní číslo.

Podle formy podání přihlášky pak budou rozesílány také pozvánky k přijímací zkoušce (elektronické podání - elektronická pozvánka, papírové podání - pozvánka dopisem). Ředitel odešle pozvánku k přijímací zkoušce 14 dní před jejím konáním

5) Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Každý uchazeč bude mít možnost konat jednotnou přijímací zkoušku 2x i když se hlásí pouze do 1 oboru s maturitou, tj. má dva pokusy, započítává se ten lepší!

Pozor! V případě druhého kola přijímaček se na obor s maturitou může uchazeč přihlásit jen pokud vykoná JPZ v 1. kole!

Termíny JPZ v roce 2024:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024

 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024

 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024

 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

JPZ bude uchazeč plnit na škole, kterou určí informační systém (dle místa bydlíště a prostorových kapacit SŠ), tj. může se stát, že žák bude dělat přijímačky v jiné škole, než na kterou se hlásí. 

Pro JPZ pravděpodobně zůstane povinná váha 60%. Školy si k tomu mohou vytvořit svoji školní část.Případná školní přijímací zkouška se bude konat v období 15. 3. až 23. 4.

6) Zrušení povinnosti ředitelům zohledňovat výsledky ze ZŠ

To, jestli dotyčnou střední školu budou při přijímačkách zajímat vysvědčení z 8. a 9.třídy bude nově plně pouze na škole samotné. Je proto dobré sledovat weby škol a ptát se na dnech otevřených dveří!

7) Výsledky 1. kola přijímaček

15. 5. 2024 - to je pravděpodobně den D, kdy se všichni najednou dozví, jak to všechno dopadlo! Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude střední škola oznamovat přes informační systém (tj. neposílá dopisy!) a zároveň na svých webových stránkách.

Jak bude probíhat vyhodnocování?
Pořadí žáků při přijímačkách vloží ředitelé SŠ do informačního systému, ale výsledky nebudou sámi ještě zveřejňovat. Jakmile budou v systému informace od všech škol, proběhne kontrola a následně přepočet – den D (velký třesk) - rozdělení žáků do škol dle výsledků přijímaček a stanovených priorit. Všichni se pak najednou dozvědí, kdo se kam dostal a v informačním systému se zároveň budou okamžitě uvolňovat 2. a 3. místa. Ruší se odevzdávání zápisových lístků.

8) Další kola přijímaček

Kdo se v 1. kole nedostane ani na jednu ze zvolených škol, bude mít šanci podat přihlášku do 2. kola. POZOR! Nepůjde pro 1. kolo dávat odvolání!.

Ve 2. kole bude systém stejný jako v 1. kole - tj. až 3 přihlášky s povinou prioritizací. Do 18.5. vypíšou ředitelé SŠ případné druhé koli přijímaček. Pro 2. kolo přijímaček ředitelé zadají kapacitu oborů, rodiče vyplní opět přihlášky až na 3 školy + povinně se zohlední výsledek JPZ (body z 1. kola) + body ze školní části. Vše se opět zadá do systému. Termín pro podání přihlášky do 2. kola bude pravděpodobně 24.5. Výsledky 2. kola přijímaček by měly být známé do 13.6.

Pak případně proběhnou 3. a další kola přijímaček, ale to snad jen pro velice malé množství uchazečů.  Případná 3. či další kola přijímaček jsou již plně v kompetenci škol.

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v