Výsledky přijímaček na SŠ: jak dopadlo 1. kolo v rámci celé ČR a jak v Plzeňském kraji?

Výsledky přijímaček na SŠ: jak dopadlo 1. kolo v rámci celé ČR a jak v Plzeňském kraji?

Žádné zápisové lístky, žádné odvolávání...Letošní popříjímačkové dění je o poznání jiné než v předchozích letech. O výsledcích přijímaček na SŠ máme letos jasno už od poloviny května! A při pohledu na statistiky lze usoudit, že proces digitalizace pomohl (i přes dílčí zádrhele) zklidnit a zpřehlednit situaci kolem přijímacího řízení.

Posuďte sami:

 • Na střední školu v Plzeňském kraji se letos už v 1. kole přijímaček dostalo přes 96% všech deváťáků!.

 • Téměř 80% uchazečů hlásících se z 9. ročníku ZŠ bylo přijato  na obor, o který měli největší zájem (tj. uvedli ho v přihlášce jako 1. prioritu).

 • Celková úspěšnost uchazečů hlásících se na SŠ (tj. včetně žáků z 5. a 7. tříd) byla v Plzeňském kraji v 1. kole necelých 87%.

Souhrnně za ČR:

 • Z celkového počtu všech uchazečů (157 003), kteří podali téměř 420 tisíc přihlášek, v 1. kole uspělo 81,7 % uchazečů, v absolutních počtech pak neuspělo 28 730 uchazečů.

 • V prvním kole příjímacího řízení uspělo 93,9 % uchazečů hlásících se na střední školy z 9. ročníků ZŠ, v absolutních počtech pak neuspělo 6 068 uchazečů. Nejnižší úspěšnost byla v Praze (83,8 % úspěšných, tedy 1 524 neúspěšných uchazečů), nejvyšší v kraji Ústeckém (97,5 %, tj. jen 189 neúspěšných uchazečů) a kraji Vysočina (97,4 %, tj. 122 neúspěšných uchazečů) 

 • Regionální rozdíly v úspěšnosti všech uchazečů byly v celkovém pohledu vyšší – od 91,5% úspěšnosti v Ústeckém kraji po 61,7% úspěšnost v hl. m. Praha.

 • Většina uchazečů byla přijata na obor, o který měla největší zájem (uvedla ho na přihlášce jako 1. prioritu) , v případě žáků hlásících se z  9. ročníků ZŠ se jednalo o 75 % uchazečů, celkově pak šlo o 76,8 % uchazečů,

 • Největší skupinu mezi neúspěšnými uchazeči tvoří zájemci o 8letá gymnázia (36 % z počtu všech neúspěšných uchazečů), dále uchazeči s prioritním zájmem o ostatní maturitní obory mimo nástavbových (téměř 23 % z počtu všech neúspěšných uchazečů) a uchazeči o 6letá gymnázia (cca 19 % z počtu všech neúspěšných uchazečů). Situace napříč kraji se liší zejména s ohledem na počty uchazečů hlásících se na víceletá gymnázia, která jsou napříč ČR rozmístěna nerovnoměrně.

V Plzeňském kraji:

 • žáci z 9. ročníků:

  • z celkového počtu 5 357 uchazečů z 9. roč. ZŠ se úspěšně v 1. kole na SŠ dostalo 5 167 uchazečů, což činí 96,5%, což je nad průměrem celé ČR ( úspěšnost 93,9%).

  • v mezikrajském srovnání byla v regionu 3. nejvyšší úspěšnost přijetí na obor s prioritou č. 1 (téměř 80% žáků bylo přijato na obor, o který měli největší zájem)

  • počet neúspěšných uchazečů o studium na 4 letých gymnáziích patřil naopak k nejnižším v republice (9,5 %).

 • žáci celkem:

  • z celkového počtu 8 491 uchazečů bylo v rámci své 1. priority přijato 5 954 žáků, což činí 70,1%. Tato úspěšnost z hlediska podílu přijatých řadí Plzeňský kraj na 5. místo mezi kraji a je vysoko nad průměrem ČR (62,7%)

  • nejvyšší úspěšnost v rámci 1. priority měli uchazeči do oborů bez výučního listu a maturity (87%), nejnižší naopak uchazeči na 6letá gymnázia (40,8%)

  • na 4letá gymnázia bylo v rámci 1. priority v regionu přijato 75,8% uchazečů a na 8letá 46,4% uchazečů.

Čísla, která čteme v letošních statistikách, nám mohou po loňských přijímačkových zmatcích přeci jen dodat trochu optimismu pro roky budoucí!

Mnohem více informací nabízejí zdrojové dokumenty MŠMT:

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v