Mnohostranné pohledy na problematiku kariérového poradenství

Videa z konference zaměřené na téma kariérové poradenství 2019

Záznam Virtuální konference o kariérovém poradenství 2020

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v