Sebeevaluace a nástroje pro ni

Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží

  • materiál vydal v roce 2012 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“

  • obsah dokumentu: 1) Úvodem: zhodnoťte své kompetence, 2) proces zhodnocování kompetencí prostřednictvím nástroje VPL, 3) evropské portfolio pro vedoucí a pracovníky s mládeží, 4) osobní kompetenční porfolio, 5) přehled dalších nástrojů k uznávání neformlního vzdělávání v Evropě, 6) zhodnoť své kompetence (volně vložený sebeevaluační nástroj)

Inspirativní rozhovory o spolupráci ve školách

  • inspirace pro rozvoj spolupráce mezi pedagogy ve škole, jak může vypadat kvalitní spolupráce v rámci školy i širší komunity kolem ní.

  • rozhovory s pěti ředitelkami a řediteli škol, díky nimž můžete nahlédnout do živých organismů několika škol.

  • příběh z pěti škol, kde o kvalitní spolupráci mezi pedagogy, nepedagogy, žáky i rodiči dlouhodobě pečují a věnují jí nadstandardní pozornost. Pět různých příběhů z pěti různých míst a také pět různých způsobů, jak spolupráci ve škole uchopit.

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v