Portfolia

Žákovská portfolia: PROČ – CO – JAK? Metodika k tvorbě žákovského portfolia (2023)

  • praktická metodika z dílny JCMM Brno vás srozumitelnou formou nasměruje a poskytne dobrý základ pro nastartování života portfolií na vaší škole :-)

  • Spolu s autorkami si můžete položit 3 základní otázky:

    PROČ? - Jaké jsou důvody pro zavádění portfolií ve škole?

    CO? - Co by portfolia žáků měla obsahovat?

    JAK? - Jak koncept žákovských portfolií uvést do praxe?

Záznam z on-line konference dobré praxe „Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii“, která proběhla 24. března 2022,

Portfolio lze chápat v širokém slova smyslu jako soubor všech úspěchů či prokázaných kompetencí žáka/klienta, a to ne jen těch formálních (diplomy ze soutěží, certifikáty, apod.), ale také těch neformálních (dovednosti...)

Při práci s portfolii je důležité mít vyspecifikované kritéria (aby to nebyl jen sběr toho, co mám rád)

Téma žákovských portfolií se stává čím dál aktuálnějším, některé VŠ už portfolia vyžadují v souvislosti s přijímacím řízením (např. formou prezentace, videa apod.).a žáci při jejich přípravě hledají podporu u svých učitelů a kariérových poradců

Aktuálně využívaná jsou také e-portfolia – lze realizovat např. v následujících aplikacích:

Často se vedou diskuze o různé míře otevřenosti portfolií, tj. o tom, kdo má do portfolia žáka přístup (všichni učitelé/pouze poradce a žák), i o možnostech přenést portfolio do dalších životních etap žáka (v jaké formě si žák může portfolio "odnést" po ukončení studia, neskončí mu licence?, apod...).

Inspirace pro vytváření a správu osobních portfolií:

Příklad dobré praxe - SŠ Infis Plzeň (inspirativní rozhovor, jak pracují s portfolii)

 

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v