Zásobník aktivit do výuky

Hledáte-li inspiraci pro své hodiny volby povolání nebo pro své jiné poradenské aktivity, jste na správné adrese. Nahlédněte do našeho zásobníku aktivit a činností vhodných pro kariérové poradenství. Nabízíme vám:

Aktivity pro výuku volby povolání
 • portfolio aktivit vhodných pro zařazení do výuky nebo jinýých činností kariérového poradenství

 • aktivity jsou rozděleny do tematických oddílů (bloků). Všechny tyto bloky jsou formulovány problémově, nastolují určité otázky, které by v rámci aktivit daného bloku měly být řešeny.

 • Jednotlivé aktivity jsou popisovány v jednotné struktuře: 

  • motivační úvod

  • popis činnosti

  • technické požadavky (v případě potřeby)

  • časová dotace

  • pomůcky

  • závěry, reflexe

 • K některým aktivitám byly vytvořeny didaktické pomůcky

Tipy na sebepoznávání a testování žáků
 • sebepoznávání žáků prostřednictvím testů či dotazníků

 • ve výběru jsou zejména tipy na testy tematicky korespondující s kariérovým poradenstvím a volbou povolání, nicméně je jasné, že hranici mezi tématy nelze zcela jasně vymezit.
  V širším slova smyslu lze ke kariérovému poradenství přiřadit jakýkoliv sebepoznávací test, protože poznávání vlastních osobnostních rysů je základním předpokladem pro dělaní dobrých rozhodnutí ve vztahu k výběru studia i profese

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v