Nově přeložená příručka nabízí zahraniční inspiraci pro zvyšování kvality služeb kariérka

Nově přeložená příručka nabízí zahraniční inspiraci pro zvyšování kvality služeb kariérka

Dům zahraniční spolupráce nedávno vydal český překlad publikace Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách. Tato příručka je jedním z produktů projektu Erasmus+ "MOJE BUDOUCNOST: Zlepšení digitálních dovedností pro kariérové poradenství ve škole." Cílem publikace je zefektivnit poskytování služeb všem studentům a nabídnout lídrům ve vzdělávání a kariérovým poradcům nástroje a zdroje ke zkvalitnění kariérového poradenství. Příručka představuje praktické způsoby, jak zkvalitnit produkty a služby kariérového poradenství na středních školách (pro klienty ve věku 11–16 let) se speciálním zaměřením na kariérové vzdělávání.

Zvláštní pozornost je věnována i problematice potřeb těch, kteří z různých důvodů předčasně ukončili formální vzdělávání, nebo u nich roziko předčasného odchodu existuje. Kariérové poradenství je totiž jedním ze způsobů, jak lze znovu motivovat takto ohrožené studenty.

První část publikace se zabývá tím, co si představit pod pojmem kvalita v souvislosti s kariérovým poradenstvím, proč je důležité zajišťovat vysoký standard poskytovaných služeb, kdo je za kvalitu zodpovědný a jak lze kvalitu přezkoumávat.  První část příručky uzavírá výčetnejdůležitějších charakteristik, jimiž se kariérové poradenství na středních školách obvykle vyznačuje a kterým je podrobně věnována druhá část publikace:

  • kariérové vzdělávání

  • dostupné informace o kariéře

  • kariérové poradenství - možnosti využití této personalizované podpory

  • centrum kariérových zdrojů - zajištění dobře organizovaného a dostupného místa pro podporu kariéry

  • rozvoj partnerství v kariérovém poradenství a vzdělávání

  • reflektující praktik - profesní rozvoj kariérových úporadců, pro které bude dosahování vysokých standardů běžným cílem.

Druhá část publikace se podrobněji zabývá každým z těchto šesti aspektů služeb kariérového poradenství. Každé charakteristice je věnována jedna kapitola a to v jednotné struktuře :

  • popis dané charakteristiky, zahrnující i informace z mezinárodních výzkumů - "co víme?"

  • aspekty, které by mohly být prozkoumány za účelem zlepšení kvality - „jak se můžeme zlepšit?“

  • příklady slibných postupů, nástroje a zdroje, které mohou být použity k hodnocení a zlepšení

Příručka nabízí v odkazech i trochu angličtiny, ale hlavně spoustu zajímavých podnětů pro zamyšlení o vlastní aktuální praxi a možnostech jejího vylepšování.

Celá publikace má 69 stránek a je k dispozici v pdf ZDE.

 

.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v