Jak na digitální wellbeing dětí? Poradit může nová kniha, výstupy z konference i speciální weby.

Jak na digitální wellbeing dětí? Poradit může nová kniha, výstupy z konference i speciální weby.
Kniha

Na jaře tohoto roku vyšla v nakladatelství Jan Melvil publishing kniha s trochu provokativním názvem "Hry, sítě, porno". Publikaci s podtitulem  "Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty" napsala Michaela Slussareff, výzkumnice z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá vlivem digitálních technologií na vývoj a zdraví dětí a je mj. i autorkou webu.
Kniha je skutečně průvodcem a velmi čtivou formou dokáže rodičům i dalším vychovatelům předat základní know-how v tématu digitálního well-beingu podložené daty z výzkumů.
V knize se mimo jiné dozvíte:

  • Podle výzkumů by děti do dvou let vůbec neměly sledovat obrazovky a monitory.

  • Jak lze rozpoznat vznikající závislost na hrách a jak doma nastavit férová herní pravidla.

  • Mají-li dospívající ustát tlak sociálních sítí, musí nejprve porozumět vlastním emocím.

  • Děti musíme připravit na to, že je mnohem obtížnější se pornografii na internetu vyhnout než ji vyhledat.

  • Jak a kdy s dětmi mluvit o citlivých tématech, včetně ukázek vedení rozhovoru.

Konference

Konference, která se uskutečnila 29.11.2022 v pražském Centru současného umění DOX a která byla zároveň přenášena i on-line, se věnovala mýtům i reálným rizikům spojeným s používáním technologií.

Konference si vytyčila 2 hlavní cíle:

  • Zvýšit povědomí o digitálním wellbeingu a rozvinout spolupráci a motivaci ve vzdělávacím systému na tom, aby se zvýšila schopnost dalších generací využívat kyberprostor pro vlastní prospěch a nenechávat se jím ovládat a zahlcovat.

  • Podnítit odbornou diskuzi o vztahu digitálního wellbeingu a celkového wellbeingu dětí a mladých lidí, včetně toho, jak promítnout digitální wellbeing do obsahu vzdělávání v rámci kurikulární reformy.

Dopolední odborný program zahájili tři zahraniční speakeři, druhý blok přednášek patřil odborníkům z Česka.
Přednášející za podstatné považují to, zda dítě zvolí při používání digitálních technologií cestu “přínosu”, nebo rizika. Míra rizika přitom výrazně souvisí s tím, co se odehrává v “offline” životě dítěte. Poslední letošní studie zkoumala, jak technologie vstupují do života velkého vzorku teenagerů a rodičů. Negativní dopad, jako je narušený spánek nebo zhoršení body image, zjistili v nějaké míře u 37 procent dospívajících. Rozdíl mezi nimi a těmi, u kterých výzkum negativní dopady nezjistil, nebyl v čase, ale v rodičích. Záviselo na tom, jestli se společně zapojují do online světa, jestli s dětmi o digitální prostředí mluví, jak sami reflektují svoje vlastní aktivity v digitálním prostředí
Odpolední diskusní panely se pak soustředily na začlenění digitálního wellbeingu do školního kurikula a školní praxe a na podporou rozvoje digitálního wellbeingu v praxi.

Všechny výstupy z konference jsou dostupné na této stránce. Zde najdete kromě fotogalerie i videozáznamy a možnost stáhnout si prezentace všech řečníků. Videozáznam konference je k dispozici jak v jazyce řečníků, tak i v českém překladu.

Za snahou zlepšit wellbeing dětí a pracovníků škol stojí Partnerství pro vzdělávání 2030+, které vzniklo v roce 2020 spojením sedmi významných platforem působících ve vzdělávání v ČR.V současné době je do Partnerství 2030+ zapojeno 22 organizací. Cílem Partnerství je aktivně přispět k naplnění cílů vymezených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030 a zlepšit tak učení a wellbeing dětí a snížit nerovnosti v českých školách.
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV), zajišťuje páteřní podporu Partnerství 2030+  a dlouhodobě vytváří v ČR prostředí pro vzájemné porozumění a spolupráci aktérů ve vzdělávání.

Weby

Stálá konference asociací ve vzdělávání stojí i za vznikem nově spuštěného specializovaného webu k tématu wellbeingu. Na adrese wellbeingveskole.cz budou postupně přibývat články a informace jak pro rodiče, tak pro školy. Zřízena byla i facebooková stránka Wellbeing ve škole

Druhým zajímavým webem je již několik let fungující web neziskové organizace Slow Tech digitalnizdravideti.cz. Zde jsou k diposzici články a rady.jak budovat zdravý přístup k technologiím a jak nastavit doma zdravou atmosféru a pravidla. K dispozici jsou zde i tipy na vzdělávácí a bezpečné aplikace pro děti. K webu náleží také facebooková stránka a instagramový profil

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v