Klub kariérových poradců se sešel on-line a řešil náborové aktivity v době covidové

Klub kariérových poradců se sešel on-line a řešil náborové aktivity v době covidové

Únava z virtuálního světa je v současnosti znát u dětí i učitelů, nicméně on-line aktivity mohou mít své nezastupitelné místo ve spektru náborových činností. Na těchto závěrech se shodli účastnici jarního setkání Klubu kariérových poradců, kteří se minulý týden sešli v on-line prostoru, aby diskutovali o průběhu a výsledcích on-line náborových aktivit, jako např. dnů otevřených dveří a festivalů.
Klub se tentokrát sešel ve velmi pestrém složení, přítomni byli zástupci ze základních i středních škol Plzeňského kraje, Úřadu práce i z dalších organizací (RRA, DZS, Centrum kompetencí, Centrum inkluze). Díky on-line formě se mohli zapojit i poradci z jiných regionů ČR (Praha, Sokolov, Blansko).

Jaké další postřehy v diskuzi zaznívaly?

 • koronavirová doba odkryla nové možnosti využití on-linu v náborových aktivitách, přičemž jako ideální se jeví kombinace on-linu a osobních setkání.

 • v on-line světě je však třeba pečlivě plánovat, vybírat opravdu jen podstatný obsah a snažit se maximálně zkracovat realizované akce, protože s postupujícím časem rapidně klesá pozornost účastníků

 • třeba brát v potaz faktor určité nejistoty zaviněné například nestabilním internetovým připojením a zpomalením zpětné vazby. Nezbytné jsou funkční komunikační nástroje a interaktivita pro udržení zájmu žáků.

Výhody on-line akcí v KP:

 • časová úspora, flexibilita, dostupnost a efektivita - jednoduché a plynulé předání informací/zdrojů, ukázka práce s webem apod.,

 • vyhovuje např. introvertům - zeptají se v chatu raději než ústně

 • on-line akce KP se někdy účastní (přímo či nepřímo)  i další členové domácnosti - možnost osvěty, rozšiřování kontextu, prohlubování kontaktu s rodinou

Tipy a postřehy z on-line akcí KP:

 • důležitá je podpora vedení školy (mít kvalitní on-line kanál, čas - ideálně dopoledne ve výuce)

 • pro spolupráci jsou vhodné např. MS Teams (např. tým Kariérové poradenství, kde jsou žáci školy členem a lze přizvat i hosty (absolvent/odborník), případně další účastníky (děti, rodiče, ZŠ)

 • lze pracovat skupinově (beseda s hostem, několik hostů - každý v jiné místnosti / panelově) i individuálně (osobní konzultace, sdílení info, zdrojů, ukázky na webu...)

 • odpoledne dobrovolné akce; propagace např. přes FB online prezentace (veletrhy, DOD, videa) doplňovat prezenční variantou - individuální schůzkou ve škole, prohlídkou prostor, outdoorovou akcí u školy (lze-li)

 • na veletrhu byli častěji žáci sami či celá třída, na DOD spíš ve společnosti rodiny

 • sledovat potřeby, poptávku žáků (práce s časem, e-mailem, s motivací, organizace a plánování, téma na přání) - realizace aktivit k tomuto tématu, možnost průřezové spolupráce - např. propojit kariérové téma i s finanční gramotností

 • i kontakt s trhem práce lze rozvíjet online (veletrh firem, setkání s odborníky, videa...)

 • zapojení externistů, profi kariérových lektorů a poradců (např. workshop/webinář na míru pro školu)

 • soustředit se na zpětnou vazbu cílových skupin, zapojovat žáky

Výstupy ze setkání si můžete stáhnout ve formátu pdf ZDE

Další setkání Klubu proběhne 6. května 2021 a bude věnováno tématu online kariérového poradenství. Pro přihlášení sledujte Facebook InfoKariéry.

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v