Metodické materiály k tématu duševní zdraví, prevence vyhoření, supervize

Metodické materiály k tématu duševní zdraví, prevence vyhoření, supervize

Techniky kolegiálního sdílení, k čemu jsou a jak se v nich vyznat

 • přuručka z dílny Katedry psychologie Pedagogické fakulty UK (Projekt TAČR „Supervize – prevence učitelského vyhoření“, 2020)

 • metodika pro vedení škol a školní poradenská pracoviště

 • Tato metodika představuje několik technik kolegiálního sdílení mezi vyučujícími i jejich společné principy. Metodika je rozdělena do pěti částí.

  • 1) představení obecného pozadí vzniku metodiky

  • 2) popis východisek toho, proč má kolegiální sdílení pozitivní dopady na kvalitu škol.

  • 3) seznámení se základními principy, které by měly být dodržovány při kolegiálním sdílení.

  • 4) představení jednotlivých technik kolegiálního sdílení: supervize, intervize, mentoring, balintovská skupina a Wanda.

  • 5) ukázka procesu rozhodování o volbě vhodné techniky pro konkrétní školu. 

Oblasti podpory wellbeingu

 • brožurka o rozsahu 11 stran, vydala Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+,  v  roce 2021)

 • blíže popsané ukazatele dobré praxe školy a příklady opatření v těchto oblastech:

  • Kultura a prostředí,

  • Učení

  • Partnerství a spolupráce.

 • U každé z oblastí jsou uvedeny:

  • ukazatele dobré praxe – popis toho, jak vypadá dobrá praxe školy v dané oblasti

  • příklady opatření, která k dosažení popsané dobré praxe mohou přispět

Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví

 • prakticky pojatá metodika MŠMT zejména pro školy

 • Zde jsou k dispozici informace a doporučení, jak zdravě vést on-line výuku a na co nezapomenout při restartu prezenční výuky. Informace i doporučení dává metodika k těmto oblastem:

  • 1) Synchronní a asynchronní výuka,

  • 2) Individuální konzultace,

  • 3) Podpora duševního zdrav (duševní zdraví dětí, pracovníků škol a školských zařízení, rodičů),

  • 4) Realizace preventivních programů,

  • 5) Adaptace žáků po návratu do škol,

  • 6) Užitečné odkazy - mnoho dalších tipů v oblasti duševního zdraví pro děti, pedagogické pracovníky i rodiče.

 

(Infografika pochází z brožurky Oblasti podpory wellbeingu)

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v